Vårby Slott brinner

VGbrandVårby herrgårds huvudbyggnad, i folkmun ofta kallad ”slottet”, ödelades fullständigt i en brand i maj 1975. Elden tog en våldsam fart i den putsbeklädda träbyggnaden, brandmän från Skärholmen, Huddinge, Kungsholmen och Brännkyrka deltog i släckningsarbetet. Ni kan läsa en notis ur Dagens Nyheter härintill (klicka för att göra den större). En aktionsgrupp hade under flera år försökt rädda gården från rivning. Omständigheterna kring vad som orsakat branden var oklara. Huset byggdes på 1700-talet och försågs under 1800-talet med diverse slottsliknande torn och tinnar. Idag utgörs området för den tidigare mangårdsbyggnaden vid Vårbyfjärden huvudsakligen av park och koloniträdgårdar.

I kommunarkivet har vi en serie diabilder (Vårby Kommundelsnämnds arkiv, volym K1:2) bestående av ”syster” Märta Olssons bildarkiv. Vem hon är vet jag inte säkert men sannolikt var hon knuten till gården under de år Stockholm stad bl a drev ett konvalescenthem i byggnaden (fram till 1968). Motiven är hämtade från Vårbys omgivningar och består av byggnader och naturskildringar. Enligt en medföljande förteckning sägs att dessa bilder är tagna av Sven Lindelöf. Bilderna är sannolikt från 1950-talet. Kvaliteten är inte den bästa: färgerna förändrade och skärpan dålig. Men just därför ger bilderna ett lite drömskt intryck av ett Vårby för länge sedan. En pastoral idyll i väntan på miljonprogrammets grävskopor. Nedan kan ni se ett litet urval.
Uppifrån och ner: Vårby slott; slottets rosengård med utsikt över Mälaren; möjligen del av Vårby Allé (fel i registret); ”flickan i parken” samt solnedgång över Vårbyfjärden.

Märta Ohlsson 9Märta Ohlsson 20Märta Ohlsson 5Märta Ohlsson 42Märta Ohlsson 100

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*