Våra fyrfota vänner

Hund 1Kommunens arkiv innehåller inte bara material som speglar de stora och viktiga skeendena och besluten i Huddinge. Där finns också sådant bevarat vars betydelse man så här i efterhand kan undra över. Men också i det till synes triviala kan man dra slutsatser om förändringar i samhället. Bara viljan är god! Så är fallet med den enstaka volym hundskattelängder som står prydligt uppställd i Kommunstyrelsens arkiv (signum D11:1). Kartongen innehåller 7 st registerböcker förda mellan åren 1948-1960.
Hundskatt var en mellan 1923-1996 i Sverige uttagen skatt för hundar äldre än tre månader. De influtna medlen som väl inte var så betydande kunde användas till diverse smärre ändamål. Till exempel kråkors dödande som framgår av ett tidigare inlägg på Huddinge 150.
Och vad kan man då utläsa av dessa register? Förutom om influtna medel, ägare och hundras m.m. kanske också något om en förändring i synen på hunden som individ. I de första registren finns ingen kolumn för att fylla i hundens namn, under 50-talet kommer sedan en sådan kolumn men den används sällan. När vi sedan kommer fram till 1960 är angivande av Snoppans eller Argos namn närmast legio. Kan man här ana en glidning från brukshund till sällskapsdito? Klicka på bilden till vänster så ser ni ett utdrag ur registret.
Att hundhållningen var en allvarlig fråga, då som nu, framgår av inkommande korrespondens. Synpunkter på kommunens service förekom också, då som nu. Se brevkortet nedan.

hund-2

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*