TV-historia från Flemingsberg

TV 2000051987 startades närradiostationen Radio Huddinge. Verksamheten kom att övergå till TV-mediet från mitten av 90-talet. Detta har Lasse Jansson skrivit om i webbpublikationen Magasin Huddinge: (http://www.magasinhuddinge.se/artiklar/stationen-som-forsvann/).

Men faktum är att Huddinge redan 1980 varit först med När-TV i hela riket. Detta år gjordes försök med När-TV i västra Flemingsberg. Projektet var en försöksverksamhet initierad av Närradiokommittén. En projektledare anställdes och utrustning betalades av kommun. Utbildning av funktionärer genomfördes, bl a med hjälp från Dramatiska Institutet. Anledningen till att man valde just Flemingsberg berodde dels på tekniska förutsättningar, men också för att området ansågs som ett socialt problemområde, vilket framgår av artikeln ur Dagens Nyheter från november 1980 härintill. Tv-tablån till höger är en av de första. (Klicka på bilderna för att göra dem större).TV 300006

TV 400007Programmen kom sedan att produceras av områdets föreningar som dock redan från starten hade svårt att avsätta folk till verksamheten. Vad som hände med När-TV satsningen när projektet avslutades har jag inte kunnat utröna. Någon som minns och vet besked? Kommentera då gärna eller skicka ett mail på adressen till höger.

På bilden nedan syns bl a projektledaren Madeleine Bergh (nr 2 till höger om TV:n) och Arthur Wadman, centerledare och kommunalråd (längst till höger). Fotograf Stig Almqvist 1980. TV-tablån är en av de första.

TV 100004

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*