Tomtbergaskolan snart 90 år

I år firar Tomtbergaskolan 90-årsjubileum. Skolan invigdes 1923 och hette då Centralskolan eller möjligen Huddinge Nya Kyrkskola som framgår av programmet längst ner. Namnet ändrades till Tomtberga först i början av 1950-talet. Invigningen hölls den 10 juni och förutom anföranden av byggnadskommitténs- respektive skolrådets ordföranden hördes musik av Richard Wagner och den något mindre världsberömde Cyrus Granér. Till den senares kantat svarade en E. Evers för texten. I koralen heter det bl a: Lärarn i hans möda gläd / Gud hans trohet löna / Låt var planta svag och späd / Milt hans omsorg röna. Kanske något att damma av inför det stundande jubileet?

fosseliusSkolan kom till i en period av stark expansion. 1914 byggdes nuvarande Kyrkskolan. När den invigdes påstås prosten Forssman ha fällt de legendariska orden om att Huddinges behov av skollokaler nu för all framtid var tillgodosett. Men redan 1923 står alltså Centralskolan färdig, med åtta nya salar och specialsalar. För att Huddinges alla skolbarn skulle få plats måste man emellertid snart återigen tillgripa förmiddags- och eftermiddagsundervisning. 1931 utvidgades Centralskolan med en flygelbyggnad. 1958 och 1997 byggdes paviljonger och 1991 tillkom Tomtbergahallen. Idag är Tomtbergaskolan arbetsplats för ca 480 elever i åldern 6-16 år samt ett sextiotal vuxna.

Under inte mindre än 40 år av skolans 90-åriga historia tjänstgjorde Margit Fosselius som lärare. På bilden nedanför syns hon i sin krafts dagar, saxad från ett skolfoto tillsammans med överläraren Harry Claëson, läsåret 1957/58. Ovan kan ni läsa en artikel om Margit ur DN Runt Stan 18 maj 1983.

tomtfoto
I och med 1842 års folkskolestadga, vilken innebar att minst en folkskola skulle inrättas i varje socken blev också Huddinge nödsakat att ordna sin folkundervisning. Första skolan kom att inrymmas i fattighuset som låg vid kyrkan. Därtill inrättades s.k. hjälpskolor vid Vårby, Glömsta, Sundby, Ågesta, Lisma, Länna och Balingsta. Även om varje distrikt fick sköta sig självt fanns en skolstyrelse som rådde över det hela. Från 1863 kallades styrelsen skolråd och utgjordes av samma herrar som satt i kyrkorådet. Skolan förblev under den kyrkliga förvaltningen till 1932.

tomtprogram

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*