Storängens industriområde

industri2000022009 togs en fördjupad översiktsplan fram för Storängen. Huvudinriktningen i planen är att omvandla området till en så kallad blandstad, där bostäder utgör huvuddelen men där verksamheter som är förenliga med bostäder får finnas kvar i området. Markägoförhållandena i Storängen är mycket varierande varför omvandlingen kommer att ske långsiktigt på fastighetsägarnas eget initiativ. En förutsättning för att omvandlingen ska kunna realiseras fullt ut är sålunda att verksamhet som är oförenlig med blandstaden flyttas. Då måste dessa företag erbjudas annan lokalisering, helst inom kommunen. Ni kan läsa mer om detta på kommunens hemsida. Den som går längs Sjödalsvägen kan dock se att förändringen påbörjats.

Storängen fick sin första stadsplan 1951. I den ingick inte bara planer för hyreshus vid Edsvägen och Ängsnäsvägen utan också industribebyggelse på den sanka delen av området. Industrier skulle lockas hit och ge huddingeborna fler arbetstillfällen. Först bebyggdes kvarteren runt Dalhemsvägen och Centralvägen – kvarteren Fabriken, Verkstaden, Hantverket, Förrådet samt Brandstegen. Marken som idag utgör Storängen bestod tidigare av jordbruksmark på gammal sjöbotten tillhörande Fullersta Gård.

Storängen 4Storängen 2

Bilderna uppifrån och ner: Åsbrinks fabrik i hörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen, ur Vårdkasen nr 4 1957; företagare i industriområdet, foto Göran Johansson 2009 samt översiktsbild med Dalhemsvägen och Storängsvallen högst upp, foto Boo Jonsson 1975.

industri00001

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Gun Wahlberg

Gun Wahlberg

Den gula skylten är Industrimontering som tidigare låg i Sickla. Där jobbade min pappa. Jag minns när de flyttade dit, vi tittade på en nybyggd lägenhet på Sjödalsvägen men mamma tyckte att den låg så långt från stan, så vi bodde kvar i Kärrtorp

Svara

Kommentarrubrik

Eva Bodfäldt

Eva Bodfäldt

Så roligt! Min pappa Arne bar vd och delägare i Industrimontering. Bland annat byggde de den stora hoppbacken i Falun och fick ett europeiskt pris för konstruktionen.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*