Sovjetiska intressen i Huddinge

Balingsholm11984 skulle det bli säkerhetskonferens i Stockholm. 35 stater deltog, bland dem naturligtvis Sovjetunionen. Plötsligt kom en förfrågan från Sovjetiska ambassaden till Huddinge kommun. Man ville köpa Balingsholms gård som rekreations- och representationsställe för landets delegater vid konferensen och i förlängningen för ambassadens diplomater. Huddinge erbjöd ambassaden att köpa stället för 2 miljoner kronor – en bra affär tyckte kommunalrådet Ulla-Britt Larsson (S) eftersom gården var nergången och i behov av restaurering. Allting gick mycket fort, det var bråttom lät ryssarna påskina, konferensen skulle ju starta inom någon vecka. Alltför fort, tyckte den borgerliga oppositionen med Seved Petrén (M) i spetsen som protesterade.
– Kommunen visar dålig affärsmoral och har genom avtalsförslaget till ambassaden kört över fem privatpersoner som blivit lovade att lämna anbud på gården, menade oppositionen. Och snart växte det hela till en proteststorm: 2400 namn samlades in lokalt. Dessvärre drabbades Larsson också av anonyma telefonsamtal, smädelsebrev och till slut ett bombhot.
Dessutom ville Sovjetiska ambassaden hyra ett 30-tal lägenheter i Grantorp av Huge. Tanken var att där inhysa de sovjetiska deltagarna vid säkerhetskonferensen. Huge var fullt förståeligt positiva eftersom 115 lägenheter vid denna tid stod tomma i området. Problemet var bara att ambassaden ville samla sina delegater i samma trappuppgång varför flera ordinarie hyresgäster måste flytta. Dessa skulle i sådant fall erbjudas kompensation i form av hyresrabatt eller byte till attraktivare lägenhet.

Hur gick det då?

Ett problem var att sovjets representant helt enkelt inte hörde av sig. 6 veckor efter det ursprungliga avtalsförslaget tröttnade kommunen och gav då ett ultimatum: svara innan 13 februari annars blir det ingen affär! Ryssarna ville förlänga betänketiden men fick nej. Ingen affär sålunda. Den politiska majoriteten beklagade detta, men man undrar ju om de inte samtidigt drog en suck av lättnad? Istället såldes fastigheten på sedvanligt vis genom anbud. Balingsholm köptes så småningom av Gerd Gustafzon som kom att bedriva kurs- och konferensverksamhet här. Totalt inlämnades tio bud varav Gerds var det näst högsta – det högsta, på två miljoner, lämnades in av Sovjetiska ambassaden…
Däremot blev uppgörelsen om lägenheterna i Grantorp av. Den 6 maj flyttade de första delegaterna in på Terapivägen 8 A, lagom till säkerhetskonferensens omstart några dagar senare. Totalt kom ambassaden att hyra 32 möblerade lägenheter i ca två år.

Artikeln nedan är ur Mitt i Huddinge den 7/2 1984. Det är väl inte en av de mer informativa texter som skrevs under den här affären men vi är särskilt förtjusta i bilden – som hämtad ur en samtida John le Carré-filmatisering! Bilden högst upp är tagen av Stig Almqvist. Båda går att klicka på för att förstora.

Sovjet

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*