Sjödalsparken

park200003

Idag ska det handla lite om Sjödalsparken som i dagarna ju är så aktuell. Ska det byggas ett kommunhus i ena kanten och i hur stor utsträckning kommer det i så fall påverka parkens areal och funktionalitet?  Just i dessa försommartider känns parken särskilt välutnyttjad: det är jazzfestivaler, huddingedagar och loppmarknader i stort sett varje helg.

LAR 4100002

Parken planlades 1959 som en del av planerna för Huddinge Centrum och invigdes i början av 60-talet. Men också tidigare har här varit ett rekreationsområde i form av ängsmark och senare idrottsplan. I boken om Huddinges vägnamn (Alf Nordström, 1988) står att läsa om Sjödalen att området på en karta från 1709 benämns som Kyrkängen och att det under Patron Pehrs tid på 1800-talet låg under Fullerstas ägor och benämndes Söderängen. Senare byggdes i området fastigheten Sjödalen (se Backspegeln 24/2 2016) och efter det talar man om Sjödalsområdet.

LAR 5204

Som illustrationer tar vi med fyra fotografier, uppifrån och ner: översiktsbild från hörnet av Klockarvägen, vykort 1960-tal; bild tagen ca 1950 på Huddinge bollplan – platsen där parken senare anläggs. Bildtexten lyder ”Dessa hus ska rivas, idrottsplatsen ska flyttas till Storängen. Foto från Klockarvägen 1”. Fotograf Ragnar Larsson. Tredje bilden visar en brottningsuppvisning från 1928 på Isakssons kulle, som ju ligger i anslutning till parken. Längst ner ser vi ännu ett vykort från 60-talet visande Forelltorget med plaskdamm, som väl också kan sägas ligga i anslutning till parken. Jag tror att det låg ungefär där nuvarande Forellgaraget ligger. Kanske vet någon av läsarna närmare besked.

park100002

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*