Samhällsvård 1869

protokollUr ordinarie kommunalstämma § 5, 30 oktober 1869:

Då ett arf af 641 Rr 60 öre, hvilket tillfallit Fattighjonet i Huddinge prestgård Ulrika Forsmark, efter sluten rättstvist kommit Fattigvårdsstyrelsen till godo, beslöt Kommunalstämman på grund deraf att Kyrkoherden Lind visat sig sedan sitt tillträde till pastoratet ha för henne utgivit 185 Rr 3 öre, att nämnda arf skulle till Kyrkoherden Lind öfverlemnas att af honom för fattighjonets underhåll disponeras sedan han gjort sig betäckt för ofvan förmäldta 185 Rr 3 öre. Deremot skulle Herr Kyrkoherden, såsom han sjelf föreslog, för den händelse försörjningsskyldigheten af Ulrika Forsmark för honom skulle upphöra, innan dessa arfsmedel blifvit till fullo använda, till Fattigvårdsstyrelsen efter skedd redovisning för deras åtgång, öfverlemna skillnaden.

641 riksdaler (Rr) motsvarar ungefär 35-40 000 kronor i dagens valuta, (källa: www.historia.se).

prästgård

Vykort Huddinge prästgård, ca 1920-tal, okänd fotograf.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*