Översvämningen 1930

Tycker ni att det regnar mycket nu? I Huddinge uppstår ju som bekant lätt översämningar på sina ställen. Inte minst i det så passande benämnda Sjödalen. Vi får se hur det utvecklar sig men det ska mycket till om vi får uppleva något liknande den stora översvämningen 1930. I Olle Magnussons bok om Ragnar Larsson heter det:  För forntidens huddingebönder förde översvämningarna med sig värdefull gödning till de sanka betesmarkerna. Patron Pehrs uttorkande dikesgrävningar under 1800-talet snabbade på avrinningen från högre marker och skapade nya vattenproblem vid plötsliga nederbördstoppar  (Larssons Huddinge, förlag: Tomtberga Fastigheter, 1997). Efter två dagars intensivt regnande svämmade kommunen över på flera ställen. Denna översvämning som drabbade Huddinge, Stuvsta, Stockholm, Södertälje och Tullinge den 8 augusti 1930 finns rentav upptagen i Myndighetens för samhällsskydd och beredskapsplanerings sammanställning av betydande översvämningar i Sverige 1901-2010.   Ni har säkert sett Ragnar Larssons bilder från detta tillfälle så de ska inte repriseras denna gång, (de torde vara de mest sedda i Larssonska bildarkivet).  Istället vänder vi oss till Svenska Dagbladet och publicerar tre bilder. Fotografen är okänd. Kan det rentav av vara Ragnar som varit i farten igen? Jag har i alla fall inte sett dem förut. Bildtexterna är kortfattade: Översvämmad väg Stuvsta och Översvämning i Huddinge. Är det någon som kan bidra med mer detaljerad information? Upplösningen är inte den bästa men om ni klickar på bilderna blir de i alla fall lite skarpare.

Olyckor översvämningar oväder, sid. 026Olyckor översvämningar oväder, sid. 026

 

Olyckor översvämningar oväder, sid. 027

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*