… och den ljusnande framtid är vår

student2Så här i studenttider vill vi påminna om att det 2013 är jämt 50 år sedan den första kullen gymnasister tog studentexamen i Huddinge. 1960 startades ett försöksgymnasium på Kvarnbergsskolan med tre årskurs 1-klasser och tre år senare var det alltså dags för examen. Ni kan läsa mer om detta i pressklippet hämtat ur Vårdkasen, nr 6 1963 härintill. Ur samma nummer hämtar vi också bilden på Yvonne Svenström som var en av studenterna, vid det här laget rentav riksbekant som utmanare till indianexperten Erik ”Uncas” Englund i 10.000-kronorsfrågan 1960. Klicka på bilderna för att göra dem större!

student1Redan 1954 presenterade en kommunalt tillsatt skolutredningskommitté en utredning angående behovet av högre skolform i Huddinge. Man konstaterade att ungdomen i Huddinge praktiskt taget saknade möjligheter att i hemkommunen få teoretisk och praktiskt utbildning efter folkskolan, med undantag av den nyligen och i blygsam form startade yrkesskolan. De möjligheter till gymnasieutbildning som stod öppna för Huddinges del var läroverken i Stockholm. Resorna och inte minst kostnaderna för dessa resor kan innebära att man helt avstår från högre utbildning, menade utredningen. Det hade dessutom blivit allt svårare för huddingeungdomarna att vinna inträde till de för varje år alltmer överbelagda gymnasierna i huvudstaden. Platsbristen hade lett till att inträdeskraven blivit höga – minst AB i varje ämne krävdes. Utredningen konstaterar med viss framsynthet: Detta system har fått synnerligen otrevliga följder på så sätt, att en olidlig betygshets skapats i folkskolan, som medfört otrivsel för såväl lärare som elever. Utredningens förslag att så snart som möjligt inrätta ett s k statligt försöksgymnasium blev som synes verklighet först sex år senare.

I Huddinge finns idag fyra kommunala gymnasieskolor med drygt 3 400 elever – Huddingegymnasiet, Östra Gymnasiet, Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet. I kommunen finns även två fristående gymnasieskolor, IT-gymnasiet och Yrkesgymnasiet. Vid sidan om försöksgymnasiet på Kvarnberga och Sågbäck (yrkesskola då) var Huddingegymnasiet först ut. Jättebygget planerades under senare delen av 60-talet, byggstart skedde 1970-71 och skolan togs i bruk höstterminen 1972. På bilden nedan syns hörnet Huddingevägen/ Lännavägen innan den nya skolan börjat byggas eller ens villorna utmed Lännavägen rivits. Framför husen vid Kvarnbergsplan syns den gamla filadelfiakyrkan. Bilden är tagen 1969 eller 1970, troligen av Ingvar Larsson.

gymntomt

Senast i raden av kommunala gymnasieskolor är Östra Gymnasiet i Skogås som stod klar 2005. Faktum är att behovet av ett gymnasium i de östra kommundelarna första gången uppmärksammades 1963! Östra gymnasiet är kommunens arkitektoniskt mest anmärkningsvärda skolbyggnad, djärvt men smakfullt ritad av Fråne Hedréus Malmström. Definitivt värd ett besök.

ostra_506px

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Göran Johansson

Göran Johansson

Bernt Söderlund kommenterade ... Huddinges första Yrkesskola började år 1950 med ( Handelsskola 10 elever) ( Elektrikerskola 5 elever) ( Bilmekaniker 11 elever ) ( Sömmerskor 5 elever ) 2020.03.20 Bernt Söderlund 85 år Rektor var då Linus Nygren

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*