Med anledning av fredsdagen 7 maj 1945

FREDMed anledning av att det idag är 70 år sedan freden i Europa, visar vi ett utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med Huddinge sockens kommunalnämnd torsdagen den 17 maj 1945.

§116

Vid sammanträdets öppnande erinrande ordförande (Wilgot Blixman, vår anm.) om krigets avslutande i Europa, varigenom Nordens länder återfått sin frihet. Idag den 17 maj firar Norge icke enbart sin nationaldag utan också sin frihetsdag och föreslog han fördenskull att kommunen måtte deltaga i den startade insamlingen till Norges frihetsgåva genom att lämna ett anslag å 1000 :- kronor.

Kommunalnämnden beslöt biträda ordförandens förslag och hemställer att anslaget i fråga måtte få utgå av det i årets utgiftsstat under18/30 upptagna anslaget för oförutsedda utgifter.

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*