Kommunhus – planerade, gamla och ej byggda

khus300025Vid kommunstyrelsens möte den 2 september läggs förslag till ny lokalisering av ett nytt kommun- och kulturhus fram. Frågan har varit aktuell länge och är prioriterad eftersom befintliga lokaler för de kommunala förvaltningarna är utspridda och i behov av omfattande renoveringar. Det nya förslaget innebär att huset skall uppföras ungefär där nuvarande Forellgaraget är beläget. I förslaget ingår en konkurrensprövning som innebär att flera byggföretag kan lämna anbud. De uppmuntras att lämna förslag som förutom att rymma kontor till ca 700 medarbetare också inkluderar nya bostäder och/eller kommersiella lokaler. Förslaget förespråkar också en hög byggnad för att skapa ett arkitektoniskt landmärke för centrala Huddinge. För den intresserade finns mer om detta på kommunens hemsida.

khus200024Men Backspegeln vore ju inte värdig sitt namn om vi inte istället riktade blickarna mot en långt tidigare arkitekttävling – den gällande det nuvarande kommunalhuset från sent 40-tal. Tävlingen utlystes och avgjordes under året 1945. Tanken var att förslagen skulle utgöra en lösning på det dåvarande behovet av förvaltningslokaler men skulle så utformas att möjliga utvidgningsmöjligheter skulle skapas. En sådan utvidgning gjordes ju också på 60-talet då biblioteket byggdes och förvaltningsbyggnaden byggdes till. Tävlingsprospekt sändes ut till 60-70 spekulanter, de inskickade förslagen bar poetiska namn som På en äng stod en gammal lada, Med enkel tulipan och Klöveräng. Men också mer prosaiska som Nytta och nöje, Kommunalgården och det vinnande förslaget benämnt Perhaps. Nedan kan ni förutom Sture Fröléns vinnande förslag beskåda också Näckros och Kring ängen. Mer om kommunalhusets tillkomst berättas ju i filmen Huddinge runt 1950 som vi publicerade i maj i år och som också ligger på kommunens Youtube-sida. Här nöjer vi oss med en exteriörbild från det färdiga resultatet samt en interiörbild visande den vackra trappan upp till sessionssalen. Bägge bilderna av Ragnar Larsson, 1950, respektive 1948.

ritning1ritning2ritning3

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*