Huddingevägen då och nu

Korsningen Huddingevägen/Ågestavägen är ett av de objekt där särskild vikt bör läggas på att minska barriäreffekterna för gående, prioritera kollektivtrafik samt komplettera och effektivisera cykelstråken. Prioriterat är också oskyddade trafikanters säkerhet. Allt enligt den trafikstrategi som beslutades i fullmäktige den 13 maj. Läs mer här: http://www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/utredningar-och-planering/trafikstrategi/

Nedan kan ni först se platsen på 1940-talet (fotograferad av Ragnar Larsson) och sedan samma plats idag.

huddingev

hväg

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*