Huddinges nya kulturmiljöprogram

Genom människans avtryck och påverkan på landskapet skapas vår gemensamma kulturmiljö. En kulturmiljö kan omfatta allt från en enskild byggnad, till ett landskapsavsnitt eller en region. En kulturmiljö omfattar inte bara det vi kan se, utan även immateriella företeelser som ortsnamn eller sägner som är knutna till en viss plats.

Så heter det i förordet till Huddinge kommuns alldeles nya kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet täcker inte hela Huddinges historia och bebyggelse. Här har man i stället gjort nedslag i tydliga historiska skeenden och pekat ut särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Den nya versionen finns nu publicerad i Huddinges webbkarta. Se här: https://karta.huddinge.se/  Klicka i sökrutan, gå till kategorin Bygga, bo och miljö, där du väljer Kulturmiljöprogram 2019.

Programmet är uppdelat i tre separata delar som totalt omfattar 266 sidor. Den första och andra delen av kulturmiljöprogrammet beskriver lagstiftning, historia, Huddinges kulturmiljöprofil och byggnadskaraktärer. De dyker upp var du än klickar på kartan. Den andra delen innehåller även allmänna råd om bevarande av ett områdes karaktär och hur olika byggnadskaraktärer tål förändringar. Den tredje delen beskriver de särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Huddinge kommun och hur vi bör förhålla oss till dem. Den tredje delen syns när du klickar på de utpekade miljöerna i webbkartan.

Alla delar går även att läsa i sin helhet på kommunens webbsida. Sök dig fram till sidan med Huddinge kommuns författningssamling, under fliken Program.

Är du intresserad av Huddinges kulturmiljöer bör du absolut gå in och kika. Här finns mycket intressant att läsa! Kanske håller du inte med om vad som kan anses vara en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Några planer på en tryckt version av kulturmiljöprogrammet finns inte i nuläget. Du kan också gå till biblioteket och kika på de två tidigare inventeringar som gjorts och som finns avbildade här intill. Övriga bilder är ur den nya inventeringen och ger exempel på vitt skilda men i bägge fallen kulturhistoriskt värdefulla miljöer!

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*