Huddingeprofil: Margareta Seth-Stenung

seth3Huddinge 150 saluterar idag en folkbildare med stor betydelse för oss med intresse för Huddinges historia. Boken på bilden här intill heter Huddinge en socken i storstadens skugga. Den utkom 1956 och är den första samlade beskrivningen av Huddinges historia. Den är metodiskt och traditionellt upplagd med särskilda kapitel kring natur, kyrka, folkundervisning, gårdar, bebyggelse osv. En självklar utgångspunkt för att besvara frågor om Huddinges förflutna, vilket inte minst bevisas av skicket på kommunarkivets väl tummade exemplar. Författare var hembygdsföreningens dåvarande sekreterare och tillika folkskolläraren Margareta Seth-Stenung (1912-1977). Boken utgavs av Huddinge hembygdsförening med visst ekonomiskt bistånd från kommunen. Den är självklart utgången sedan länge men dyker då och då upp på antikvariat. Givetvis finns den också att låna på Huddinges bibliotek. Förutom genom studier i kommunens- och pastorsexpeditionens arkiv föregicks bokens tillkomst av kurser i ABF:s regi där urkunder studerades och gamla huddingebor intervjuades. Kurserna leddes av Seth-Stenung tillsammans med Sven Dahlin från riksantikvarieämbetet. Som den goda pedagog hon var tog hon dessutom hjälp av sina elever vid Tomtbergaskolan i arbetet med att intervjua personer inom kommunalförvaltningen och näringslivet. Dessa elever tackas särskilt med namn och allt i bokens inledning. Snyggt!

seth2Som en följd av arbetet med hembygdsboken sammanställde Margareta även värdefulla inventeringar av arkivmaterial och litteratur rörande Huddinge. Hon har även författat arbetsböcker i hembygdskunskap för Huddinge skolor.

1966 invigdes Nyboda hembygds- och skolmuseum. Bakom museets tillkomst låg till stor del Seth Stenung och hembygdsföreningens ordförande, rektor Harry Claeson. Huset från 1850-talet, var ursprungligen klockarbostad och hade på senare tid använts som telefonstation och nödbostad och riskerade att förfalla. Här lyckades man således slå två flugor i en smäll: rädda ett värdefullt hus och samtidigt inrätta ett hembygdsmuseum. Det är väl värt ett besök. För öppettider o dyl kan ni läsa mer på föreningens hemsida http://www.hhbf.se

Nedan kan ni läsa en artikel om invigningen av museet ur Stockholmstidningen 1966.

nyboda

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*