Högertrafikomläggningen 50 år

På söndag, den 3 september är det femtio år sedan högertrafikomläggningen. Projektet har gått till historien som en synnerligen gedigen och lyckad informationskampanj där ca 100 000 frivilliga deltog för att göra övergången så smidig som möjlig. Inte minst skolorna var bärare av informationen. Enligt direktiv från Statens Högertrafikkommission och Kungl. Skolöverstyrelsen utsågs elever i årskurs 9 till särskilda ”vägledare” i samband med omläggningen. Passen var om två timmar och var ”i princip” frivilliga. På skolgårdarna i Trångsundsskolan, Vretskolan, Kvarnbergsskolan och Tomtbergaskolan anlades särskilda manöverbanor där osäkra bilister kunde genomföra körövningar (parkering, backning, vändning …) för befrämjandet av trafiksäkerheten. I ett särskilt utskick till föräldrarna (bilden nedan, klicka för att göra den läsbar) ombads man provgå skolvägen med sina barn och särskilt uppmärksamma potentiella trafikfällor m m.

Att övergången gick bra också i Huddinge är föga överraskande. I ett tackbrev berömmer Huddinge Polisdistrikts polismästare Lennart Printz särskilt vägledningsorganisationen: ”Inom Huddinge polisdistrikt har efter dagen H hittills icke inträffat någon trafikolycka, där fotgängare varit inblandad. Det råder ingen tvekan om att vägledningsorganisationen effektivt bidragit till detta glädjande resultat”, heter det bland annat.

Uppgifterna ovan har jag hämtat ur Folkskolestyrelsens arkiv, men i övrigt finns ganska lite information bevarat i kommunens arkiv. Inga foton finns dessvärre så bilderna här jag vi fått låna från annat håll. Den svartvita bilden från Gullmarsplan är tagen av Henrik Henriksson och den fina med damen med cykeln från Björketorps sockens hembygdsförening, fotograf Dagny Bengtsson. Tilläggas bör dock att Huddinge  har en särskild betydelse i högerstrafikomläggningen eftersom Peter Himmelstrand, vid tiden boende i Stuvsta, var kompositör till den officiella kampanjmelodin ”Håll dig till höger Svensson”, som framfördes av Telstars.

Har du minnen av dagen H, kanske rentav bilder, får du gärna bidra i kommentarsfältet.


 

 

 

3 kommentarer

Kommentarrubrik

Kjell Johansson

Kjell Johansson

Min uppgift var att bevaka trafikanterna vid refugen på Sjödalsvägen mellan Shellmacken och EPA. Har kvar diplomet vi fick efteråt. Jag var 17 år då och gick på Kvarnbergsskolans gymnasium.

Svara

Kommentarrubrik

gunnel jacobsen

gunnel jacobsen

Det behövdes många för att "bevaka trafiken/trafikanterna". Jag tog hand om ett antal småbarn hemma hos mig, medan deras mammor var ute i trafiken.

Svara

Kommentarrubrik

Åke Blomqvist

Åke Blomqvist

Jag var anställd då i huddinge kommun som kommunsekreterare. En av uppgifterna var att vara sekreterare i trafikberedningen. Sven Ahlberg (s) från östra kommundelen var ordförande och Lars Berkesten var trafikingenjör. Trafikberedningen var det politiskt valda organet som var inkopplat på omläggningen.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*