Från bud-get till webbårsredovisning

bildI måndags beslutade Kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2012. Redovisningen, som också innehåller nämndernas verksamhetsberättelser, är en mycket intressant om än lite svårgenomtränglig textmassa. I år har kommunen beslutat att inte längre producera årsredovisningen som trycksak utan har istället valt att presentera den digitalt i form av en webbplats, kallad webbårsredovisning.
Riktigt bra har det blivit, snyggt, överskådligt, med bra sökfunktion. Kolla själv här: http://www.huddinge.se/sv/arsredovisning2012/

För den mer traditionellt lagde går redovisningen också enkelt att ladda hem som PDF-fil och skriva ut. Vi har roat oss med att göra jämförelser med den avbildade skriften om Huddinges ekonomi 1973. Vi vet att sådana jämförelser över tid kan vara nog så vanskliga att göra. Så här kommer några axplock med risk för att jämförelserna haltar: befolkningen har ökat från 59 575 till 101 010 så mycket är klart; kommuninnevånarnas genomsnittliga lön har också ökat från 39 000 om året (enligt SCB:s omräkningssnurra motsvarande ca 241 800 i dagens värde) till 288 800 (2010). När det gäller verksamheternas del av den totala budgeten kan man konstatera att kultur- och fritidsverksamheten har minskat från 11% till 4. Slutligen har antalet bygglov minskat från 2400 till 1729.

bud-getTanken att försöka förenkla eller popularisera viktig men tung information är ju föredömlig men knappast ny. Huddinge 150, hittade i gömmorna en publikation om Huddinges budget och verksamhetsplanering för 1971 som bl a var tänkt att distribueras via lärare och elever till hemmen. Ett missivbrev undertecknat av drätselchefen Alf Sandström och informationschefen Örjan Åkerblom bifogades. Ni kan läsa brevet om ”popbudgeten” nedan. Man kommer ju i sammanhanget heller knappast ifrån ”Bud-geten” som ni kan se här intill på omslaget till kommunens Tidning HUM från 1981. Det arma djuret (till synes omedveten om att ha utsatts för ett ordvitsrelaterat övergrepp) fick bära fram 1982 års krisbudget i ett litet paket om halsen.
budget71

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*