Centrum med sjönära läge

sjöförslag 3Träsk blir city i Huddinge – så stod att läsa i lokaltidningen Söderort redan 1955 inför planerna på ett nytt centrum i Sjödalen. Med åren kom centrum sedan att beskrivas som en koloss på lerfötter, (se Håkan Ljungs teckning från DN 1982 härintill). Den gamla leriga sjöbottnen rörde sig, den inte bara sjönk utan försköts i sidled också. Efter flera år av räddningsaktioner enligt lappa-och-laga systematik beslutade kommunen i slutet av 1970-talet att på allvar ta tag i frågan om centrumförnyelsen. Tidigare tankar på att avyttra delar av anläggningarna lades åt sidan. Först byggdes en vård- och servicecentral vid Paradistorget, varefter planerna för de kommersiella delarna av området påbörjades. Den ursprungliga intentionen var att i tidens anda bygga ett inomhuscentrum. Dessa planer mötte stort ogillande hos allmänheten och förkastades snart på grund av markförhållandena. I stället förordades nu ett öppet centrum med stadskaraktär i form av gågator och torg, där kommersiella centrumfunktioner integrerades med bostäder. Omdaningen påbörjades 1984 och blev färdig i flera etapper med start 1985. Hur det blev kan ni lätt kolla genom att promenera genom dagens centrum.

sjöförslag 7Backspegeln väljer emellertid att presentera ett av de förslag som förkastades av en ganska enig politisk majoritet men som vann stort gillande hos andra – Erik Lindholms sjöförslag. Många menade att förslaget behandlades styvmoderligt och närmast raljant av de styrande inom bägge blocken. Men kanske är det så att Lindholms förslag med dess betoning på småskalighet, miljöhänsyn och kulturverksamhet i själva verket var det mest framåtsyftande? Det menade i alla fall en rad kulturarbetare, verksamma i kommunen, som skrev ett upprop för att förslaget skulle tas på allvar – också i kommunalhuset.

sjöförslag 4Centralt i Lindholms idéförslag är alltså anläggandet av en sjö mellan dåvarande Domus- och Tempovaruhusen. ”– Jag vill återge vattnet dess betydelse i området och skapa ett miljömässigt och tekniskt bra centrum. Helt enkelt anlägga en sjö med fiskar och växter. Där man kan bada på somrarna och åka skridskor på vintrarna” , säger han i en intervju i DN 1981.

Vattnet skulle hämtas från den kulvert som finns placerad i anslutning till centrum, som leder överskottsvatten från Gömmaren till Trehörningen. I och med anläggandet av en sjö skulle dessutom trycket på lermassorna minska.

sjöförslag 5

 

Erik Lindholm är som arkitekt här i Huddinge mest känd för bostadsområdet Milsten och ABF:s studiehem vid Kommunalvägen 26. Han flyttade till kommunen på själva fredsdagen 1945 och var länge verksam sjöförslag 6som ordförande i ABF Huddinge. Han var socialdemokrat och som sådan kulturnämndens förste ordförande 1967. Han var också en av initiativtagarna till Karin Boye-sällskapet. Illustrationerna i detta inlägg är, undantaget fotot från gamla centrum, hämtade ur Erik Lindholms personarkiv som finns förvarat i kommunarkivet.

Bilderna uppifrån och ner (klicka för förstoring): Teckning av Håkan Ljung ur Dagens Nyheter 16/9 1982; platsen där sjön skulle anläggas, bild sent 70-tal, fotograf okänd; Bravo Erik!, teckning av Oskar Karlsson 1981, en av kulturarbetarna bakom uppropet; ritning på Lindholms idéförslag; Erik Lindholm i arbete med modell av tidigare centrumförslag, fotograf okänd 1950-tal och härunder en enkät ur Huddinge Extrablad 1983 där det sedan genomförda förslaget ”C16” ställs mot Lindholms förslag i en läsartävling. Domen från läsarna blev sedan tydlig: 97,4% av de 528 inkomna svaren lade sin röst på Sjöförslaget. Hur skulle du ha röstat idag? Lägg din röst i kommentarsfältet!

sjöförslag 1

 

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Kjell Johansson

Kjell Johansson

Det som centrumförnyelsen skulle lösa var att stabilisera marken, utöka de kommersiella handelsytorna, tillskapa kulturella ytor (Folkets samt genom bostäder få ett centrum som var levande även när handeln stängde. Arkitekten Lolle Lundqvist redovisade ett 20-tal varianter på det. Erik förslag löste inget av detta.

Svara

Kommentarrubrik

gunnel jacobsen

gunnel jacobsen

Hej Göran! Har du eller någon annan sett några bilder från Isakssons kulle med dansbana? Kullen är ju kvar mellan Forellgaraget och Klockarvägen och jag minns den från 1940-talet. Jag var för ung för att dansa, men kunde gå runt utanför räcket och titta på dem som dansade. Någon period var det en brygga ut till kullen, antagligen skulle man ha dansbiljett och så var det väl risk att bli våt om fötterna. Är det verkligen ingen som har bilder?!? Gunnel

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*