Vårby – bildminnen från förr

vårby bildminnen00001Att Huddinges vagga stod i Vårby kan man med visst fog säga. Men den utställning som för närvarande pågår på Segeltorps bibliotek innehåller främst fotografier från åren 1890-1930, när Vårby var landsbygd med Vårby Gård som självklar centralpunkt. Ni kan läsa mer om utställning och arrangemang om ni klickar på affischen härintill.

Utställningen togs ursprungligen fram av Barnskonstmuseet i Vårby bibliotek under fjolåret och materialet är till stor del hämtat ur kommunarkivets samlingar. Utställningen avslutas redan 6 mars, så passa på!

Backspegeln  bidrar med en annons signerad Vårby Aktiebolag tryckt på baksidan av 1926-års upplaga av Polislagen, utgivare C C Sporrong & Co. Kanske hoppades man på så vis få en större polisiär närvaro i området?

Om Vårby har vi skrivit många gånger på denna sida, 19/11 2013  om Vårby Gård t.ex. Använd sökfältet för att leta vidare.

vårby bildminnen00002


Vårby Slott brinner

VGbrandVårby herrgårds huvudbyggnad, i folkmun ofta kallad ”slottet”, ödelades fullständigt i en brand i maj 1975. Elden tog en våldsam fart i den putsbeklädda träbyggnaden, brandmän från Skärholmen, Huddinge, Kungsholmen och Brännkyrka deltog i släckningsarbetet. Ni kan läsa en notis ur Dagens Nyheter härintill (klicka för att göra den större). En aktionsgrupp hade under flera år försökt rädda gården från rivning. Omständigheterna kring vad som orsakat branden var oklara. Huset byggdes på 1700-talet och försågs under 1800-talet med diverse slottsliknande torn och tinnar. Idag utgörs området för den tidigare mangårdsbyggnaden vid Vårbyfjärden huvudsakligen av park och koloniträdgårdar.

I kommunarkivet har vi en serie diabilder (Vårby Kommundelsnämnds arkiv, volym K1:2) bestående av ”syster” Märta Olssons bildarkiv. Vem hon är vet jag inte säkert men sannolikt var hon knuten till gården under de år Stockholm stad bl a drev ett konvalescenthem i byggnaden (fram till 1968). Motiven är hämtade från Vårbys omgivningar och består av byggnader och naturskildringar. Enligt en medföljande förteckning sägs att dessa bilder är tagna av Sven Lindelöf. Bilderna är sannolikt från 1950-talet. Kvaliteten är inte den bästa: färgerna förändrade och skärpan dålig. Men just därför ger bilderna ett lite drömskt intryck av ett Vårby för länge sedan. En pastoral idyll i väntan på miljonprogrammets grävskopor. Nedan kan ni se ett litet urval.
Uppifrån och ner: Vårby slott; slottets rosengård med utsikt över Mälaren; möjligen del av Vårby Allé (fel i registret); ”flickan i parken” samt solnedgång över Vårbyfjärden.

Märta Ohlsson 9Märta Ohlsson 20Märta Ohlsson 5Märta Ohlsson 42Märta Ohlsson 100


Stormarknader i kooperativ regi

Idag ser vi måhända med längtan tillbaka på den gamla lanthandeln, där man beställde varorna av handlaren över disk. Men för 60 år sedan önskade kunderna något annat, något nytt. I dagens inlägg på Huddinge 150 beskriver vi en trestegsraket mot för alltid förändrade inköpsvanor!

pressklipp19551952 öppnade Konsum sitt första ”varuhus” i Huddinge. Affären vid Fullersta torg motsvarar kanske inte vår bild av ett varuhus men faktum är att det på sin tid var något av ett genombrott och att affären med sitt centrala läge förväntades bli ”de södra förorternas speciella varuhus”. Ni kan läsa mer om detta i pressklippet från tidningen Vi här intill.

interiörKvickly3

1960 öppnade sedan Kvickly (sedemera Domus) i nya Huddinge Centrum som ju kom att stå som en av symbolerna för det moderna Huddinge. Många huddingebor har minnen förknippade med skivbaren eller cafeterian här. Kvickly var ett typiskt varuhus, ett sådant som snart fanns i varje större ort landet runt. Inte så mycket att yvas över kanske, men inredningsbilder från 1960 vittnar ändå om ett slags exklusivitet som med tiden bleknade bort. På bilden ovan syns disponent Bernhard Eriksson drilla personalen på husgerådsavdelningen (fotograf okänd).

vårdobsNär sedan Obs i Vårby invigdes i slutet av 1963 var det kooperationens första riktiga stormarknad i Sverige. Konceptet hade noggrant studerats i USA, där kallades det one stop shopping som försvenskat blev ”allt under ett tak”. Prisnivån på livsmedel uppgavs vara upp till 15% lägre än i vanliga butiker. Ytan var 15 000 kvm och utanför fanns 900 parkeringsplatser. Att man verkligen kunde köpa allt här kan vi läsa i en artikel skriven av KF:s bibliotekarie Michael Hagström. Förutom livsmedel, kläder och andra daglig- och kapitalvaror kunde man rentav inhandla båtar och till och flygplan här. En Piper Cherokee i standardutförande kostade endast 79 600 kr! Vill ni läsa en annan samtida artikel kan ni förstora klippet från Vårdkasen nr 12 1963 härintill.

interiörobsreseeffekter

Vid starten tvivlade många på konceptets framgång. Skulle verkligen kunderna åka så långt utanför staden bara för att handla? Men resultatet blev över förväntan och det första året (1964) uppgick omsättningen till 36 miljoner kronor, vilket var betydligt över budgeten.

Själva byggnaden är också anmärkningsvärd. Arkitekt var Niels Lund-Hansen vid KF:s eget arkitektkontor KFAI. Byggnaden är formad som en triangel med 63 takpyramider som bildar ett intrikat mönster. Invändigt var två våningar förbundna med rullband så man lätt skulle kunna medföra sin shoppingvagn runtom i affären. Samtliga fotografier är hämtade ut KF:s arkiv.

obsparkering2