”Hemester” på 1930-talet

I dessa Coronatider verkar ju sommarens semesterplaner bli föremål för revidering. Utlandsresor kan vi nog glömma. Det har nu öppnats för en ”Svemester” med iaktagen försiktighet, men det är kanske lika bra att förbereda sig på en ”Hemester”. Och varför inte? Huddinge (och Stockholmsregionen) har verkligen en hel del att erbjuda. Inte minst för den som gillar att vara i naturen. Huddinge har återigen utsetts till bästa friluftskommun i länet av Naturvårdsverket, Svenskt friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Arbetet med att göra naturområdena tillgängliga för alla kan särskilt uppmärksammas. Förra året invigdes Huddingeleden som binder samman 13 skyddade naturområden till en 8 mil lång vandringsled. Ni kan läsa mer om detta på kommunens webbplats under Natur och Sjöar, och ladda gärna ner Naturkartan så har ni hela härligheten i telefonen!

I dagens två pressklipp (klicka på dem för att förstora) får vi lite huddingerelaterade semestertips från 1930-talet. En tid när utlandssemestrar var mycket få förunnat och en tripp med buss från Ringvägen ut mot Södertörn kunde betraktas som lätt exotiskt för en inbiten innerstadsbo. ”Kolhydrater så långt ögat når”, som Lena Nyman sa.

I klippet signerat Gösta Wijkman, publicerat i Aftonbladet 16 maj 1936, bjuds vi på en rundtur bland de mest intressanta platserna i ”Rikstens- och Stensättraskogarna”. Här bestigs Valborgsmässoberget; kaffe och Pommac intas vid en liten servering vid Metarbron; platsen för gamla adelsgodset Gladö besöks innan vi till slut landar vid Stensättra med tillhörande fornborg. Artikeln är tacksamt nog försedd med en särskild faktaruta om lämpliga tåg- och busskommunikationer. Det var inte bättre förr kan man konstatera. Det vore intressant att försöka göra om bedriften idag – se där ett tips till sommaren!

Gösta Wijkman, som kallades ”orienteringsprofessorn”, var författare och redaktör samt aktiv orienterare. Så man kan förutsätta att han hittade i markerna.

Det andra klippet är än mer kåserade. Bakom signaturen ”Eld”dolde sig Erik Lundegård som underhöll med kåserier i lättsam vardagston i Dagens Nyheter, detta fall från 4 april 1938. Detta kåseri fokuserar närmast på själva resandet – med buss. Busstrafiken till Stockholms omgivningar beskrivs som fungerande från centrum till periferi. Värre är det med tvärförbindelserna, vilket beskrivs som ”ett nät med glesa maskor”. Efter en resa med buss 8 från Ringvägen till Hörningsnäs blir det ett längre uppehåll i Huddinge på centralkaféet (i liggande skyskrapan?) innan färden går vidare med Fittjabussen. Stamgästerna på caféet beskrivs som ”präktiga arbetare med blanka kragknappar i de nystärkta skjortlinningarna”. Exotisk värre!

Bilden överst är hämtad från kommunens webbplats. Bilden längst ner har egentligen inte något med själva inlägget att göra men är en fin illustration ändå. Den är från Svartvik, tagen ca 1940-50-tal och saknar uppgift om fotograf.

 


”Döda Bron”

Idag ska det handla om ”Döda Bron”. En bro över järnvägen i höjd med Tomtberga och Rådsbacken. Många har förundrats över namnet (vilket inte är officiellt) och varför den överhuvudtaget finns. Den verkar lite onödig. Och namnet: har någon dött här eller? Faktum är att här har funnits en bro lika länge som järnvägen funnits, den första bron här torde alltså kommit till redan kring 1860. Varför då?

Hembygdsföreningens dåvarande ordförande Ellert Ström har försökt reda ut det hela i en artikel i föreningens årsskrift 2009/2010. Så här ligger till: En arrendator hade sin gård ungefär där nuvarande biblioteket finns (jfr Arrendatorsvägen). Problemet var att hade sina kor på ena sidan av järnvägen och betesmarkerna på den andra. Marken ägdes av kyrkan som fick bra betalt för den del där järnvägen drogs fram genom ägorna. Dessutom ställde man alltså krav på att en bro skulle byggas. SJ som befann sig under tidspress gick utan prut med på förslaget och byggde bron. Det var vid järnvägens invigning 1860 den enda anlagda bron på sträckan Stockholm och Södertälje.

Och den byggdes alltså för en gäng kor!

Detta torde också vara upphovet till namnet i folkmun – en bro som enbart användes av kreatur syntes meningslös och död: Döda Bron. Mer spännande än så är det alltså inte.

Här har alltså ingen person förolyckats eller dött men det var nära ögat en gång, vilket framgår av pressklippet här ovan, från Expressen 1960. I artikeln har bron felaktigt fått namnet ”Dödens bro”. Två pojkar lekte med en metrev av stål som blev strömförande och gav pojkarna brännskador och kramper. Efter denna otäcka olycka byggdes stängsel över bron.

Som extra bonus kan ni också läsa ett litet kåseri signerat ”Thorén vid Myrängen” från Dagens Nyheter 1985. Här handlar det om hågkomster från en tid långt före Rådsbacken var bebyggd och Stambanevägen var en stig genom ”Kärleksdalen” minnsan!

Det fina fotot högst upp kommer från Barbro Nordlöf, fotograf okänd, ca 1920.


Mer om Huddinges posthistoria

Mitt i Huddinge har ju, bl a på sin facebooksida, nyligen publicerat gamla bilder från Postmuseum över diverse postkontor i Huddinge? Kommentarerna till dessa har varit många; därför tänkte Backspegeln i all enkelhet spinna vidare på intresset och publicera ytterligare bilder från kommunens postala historia.

Vill man läsa mer om kommunens posthistoria rekommenderas Huddinge Frimärksklubbs bok i ämnet, Huddinge posthistoria, författad av Ture Gustafsson, Bertil Eriksson och Ragnar Ericsson, utgiven 1985. Den torde finnas på biblioteket. Här får vi veta det mesta om posthanteringen tillbaka till 1500-talet, om postdilligenser och om Kästa posthemman, m m. Kommunens första egentliga poststation kom t ex med västra stambanan och öppnade på Huddinge station 1863.

På bilderna uppifrån och ner ser vi: Brevbäraren Adolf Nilsson, Segeltorp 1967, foto Hans Olsson (ur Segeltorps Hembygdsförenings arkiv); interiör från postkontoret inrymt i ”Liggande skyskrapan”, postföreståndaren Ester Dahlqvist med dottern Anita, troligen 1930-tal, fotograf okänd; bild på Fullersta Torg där den skarpögde skymtar postkontoret till höger, foto Ragnar Larsson 1950-tal; postkontoret på Stationsvägen i Stuvsta, ur boken Huddinge Posthistoria, fotograf okänd 1985; översiktbild över Huddinge centrum med posten till vänster, fotograf okänd, sent 1970-tal och slutligen samma postkontor under ombyggnationerna i centrum 1980-tal, fotograf Kurt Johansson.

 Jubileer i kommunfullmäktige

Det politiska livet i Huddinge firar detta år två tunga jubileer som kanske gått de flesta förbi.

1919, alltså för jämnt 100 år sedan, inrättades kommunfullmäktige och första mötet avhölls den 21 maj i Församlingssalen. Av fullmäktiges 22 ledamöter var 21 närvarande. Endast Hr K Simonsson var frånvarande på grund av resa kan vi läsa i protokollet vars första sida ni kan se härintill (klicka på det för att förstora). Mandatfördelningen i församlingen var som följer: Arbetarpartiet 10 mandat, Borgerlig samling 6 samt Frisinnade 6. 3 av ledamöterna var kvinnor, bland dem Signe Boye, Karins mamma.

Riksdagen beslutade 1918 att i kommuner över 1500 invånare skulle kommunfullmäktige ersätta sockenstämman. 1918 hade Huddinge drygt 3000 invånare.

Som om detta inte vore nog är det nu i höst dessutom 70 år sedan den äldre delen av kommunhuset invigdes. Huset stod visserligen delvis klart 1948 men själva verksamheten drog igång 1949. Den 26/9 1949 hölls det första fullmäktigemötet i den nya vackra sessionssalen och i november samma år skedde den officiella invigningen med närvaro av landshövding och representanter från vänorterna.

Fullmäktigesalen är sig ganska lik nu 70 år senare. Det ursprungliga, av arkitekten Sture Frölén designade, möblemanget byttes dock ut för ett tiotal år sedan. Stolarna var erkänt obekväma! Om ni inte varit där kan ni med fördel besöka ett fullmäktigemöte om inte annat för att titta på själva lokalen!

En särskild plats i salen har naturligtvis Sven X-et Erixsons magnifika fresk. Den tillkom 1948-49 på initiativ av dåvarande kommunalrådet Vilgot Blixman. Inga särskilda pengar för utsmyckningen fanns med i kommunalhusbyggets budget så Blixman ordnade med en insamling som räckte inte bara till fresken utan också till Bror Hjorts staty ”Flicka med fruktkorg” som står utanför huset. X-et har själv kallat motivet för ett slags memoarer över stationssamhällen som Huddinge och Tumba (X-ets hemort). Några genuina huddingemotiv är igenkännbara: kyrkskolan, kyrkan och kyrkans altartavla.

Bilderna uppifrån och ner: Utdrag ur fullmäktiges protokoll 21 maj 1919; framsidan till program vid invigningen; ledamöter och åhörare i fullmäktigesalen 1950-tal, fotograf Olssons fotostudio; X-ets fresk fotograferad vid renovering av sessionssalen, ca 1980-90-tal, fotograf Stig Almqvist.

För den som vill meta mer om tillkomsten av sessionssalen och höra X-et själv berätta om fresken rekommenderas filmen Huddinge åren omkring 1950 – en historisk kavalkad  som finns på Youtube och på annat ställe i denna blogg.


Huddinge på YouTube

På Huddinge kommuns YouTube-sida finns en hel del egenproducerade filmer. De flesta av dessa handlar naturligtvis om aktuella spörsmål som nybyggnationer och olika kommunala tjänster. Men bland filmerna finns också en kort historisk exposé på 3 minuter (!) om Huddinges moderna historia. Denna film är en bland flera som tagits fram som en introduktion för nyanställda i kommunen. Vi tänkte att den kanske kunde vara av allmänt intresse.

 


Nya böcker om Huddinge

eugen00005Idag presenterar Backspegeln två alldeles nyutkomna, sinsemellan mycket olika böcker med stark Huddingeanknytning.

Om Åke Sanells bok Segeltorp municipalsamhälle 1924-1952 har vi berättat tidigare och nu är den äntligen tillgänglig. Boken handlar som synes framför allt om samhällets tid som municip men berör också kort tiden för och efter. Det handlar mycket om själva samhällsbygget med ekonomi och uppbyggnad av infrastruktur. Vi får också inblick i nöjeslivet och andra världskrigets återverkningar i lokalsamhället. Ett avsnitt berör frågan om eventuell inkorporering med Stockholm, tidigt 1950-tal. Kort sagt en fyllig bild av samhället Segeltorp under drygt 25 år.

Åke Sanell är numera pensionär men arbetade under sitt yrkesliv med ekonomistyrning och finansfrågor hos bl a Industrins Utredningsinstitut, Finansdepartementet och FN i New York.

13323762_1099578483434331_6973023596526028930_oBjörn Öijers bok När revolutionen kom till Vårby gård är en roman med starkt dokumentära inslag. Det handlar dels om politiskt arbete i miljonprogramsförorten Vårby Gård på 1970-talet. Bokens huvudperson Martin Tallid forskar i kyrkoböcker efter statarpojken Otto som hittade vårbyskatten 1871 och genom detta spår öppnar sig romanen mot Vårbys (och Huddinges) äldre historia. Boken är ganska omfattande (600 sidor) så vi har inte hunnit läsa än, men hängmattan hägrar ….!

Björn Öijer kommer ursprungligen från Linköping. Också han är numera pensionär men arbetade under många år som journalist. Bor numera i Fullersta men var under många år bosatt i just Vårby Gård och var bl a Vårby-Fittja hembygdsförenings första ordförande. Föreliggande bok är hans fjärde roman.

Björns bok går att beställa över nätet och Åkes torde gå att beställa genom Segeltorp Kulturförening. Gör det, eller be bokhandeln i Huddinge Centrum ta in böckerna!


Prestigematch på Stuvsta IP

Dagens inlägg utgår från ett Ragnar Larsson-foto från 1933 och den mycket omfattande bildtext som medföljer bilden. Jag undrar om inte text och bild varit införd i någon tidning. Oklart vilken dock. Texten läses med fördel högt, med tidstypisk journalfilmsröst.

Stuvsta IP 100001

Deltagarna i fotbollsmatchen mellan lärare och målsmän voro inte större antagonister än att de läto sig ”knäppas” på samma plåt. Den stora idrottsfesten på Stuvsta Idrottsplats med Huddinge skolors idrottsförening som arrangör blev verkligen en i ordets allra bästa bemärkelse lyckad tillställning. Tusentals personer hade strömmat till för att få vara med om arrangemanget, och de erlagda tributerna för att få komma in på platsen blevo så många att nettot väl täcker kostnaderna för den planerade simkursen – det var ju huvudsakligen för det ändamålet, som festen kom till stånd. Givetvis fingo de många åskådarna full valuta för sina utlagda pengar, och man torde inte misstaga sig, om man lite till mans höll fotbollsmatchen mellan lärarelaget och målsmännens elva och med kommunalkamrerare J.R. Nyborg som domare för middagens clou. Resultatet blev, att målsmännen segrade med 1-0 efter mållös första halvtid. De båda lagen hade – för att nu tala ”riktigt” idrottsspråk – följande sammansättning; Lärarna: fr. vänster: G. Fritzell, T. Bodlund, L. Nygren, fröken M.L. Veyler, G. Israelsson. G. Asplund. G. Eriksson, fröken A-G. Bengtsson, S. Zetterlund, H. Claesson, F. Lindqvist och domare: J.R. Nyborg. Målsmännen: K.E. Pilgren, N. Alm, H. Johansson, Greta Larsson, N. Malmqvist, Oscar Bengtsson, H. Kjellgren, Axel Nilsson, Kurt Anderson, fru Helga Zetterlund, Johan Andersson.

Stuvsta IP 200002

Stuvsta idrottsplats kom till stånd 1932 efter flera års, till stor del, ideellt arbete. Marken som Stuvsta Idrottsförening tilldelats av municipalsamhället dög inte till villatomter. Det var sankt och unket. Dränerings- och diktningsarbeten krävdes. Därför tog arbetet med att färdigställa platsen många år och mycket slit. Men bra blev det! Ni kan läsa mer om Stuvsta IP i Hans Björkmans förträffliga bok ”Stuvsta – väster om Huddingevägen” (2010). Bilden ovan är ett vykort i form av en flygbild, år okänt men sannolikt 1940-50-tal. (Foto: Aero Nord). Kommunstyrelsen beslutade för ett par år sedan om utökande av idrottsplatsen. En ny idrottshall med ungdomsgård och en del andra ombyggnadsarbeten finns i planerna.


Sjödalsparken

park200003

Idag ska det handla lite om Sjödalsparken som i dagarna ju är så aktuell. Ska det byggas ett kommunhus i ena kanten och i hur stor utsträckning kommer det i så fall påverka parkens areal och funktionalitet?  Just i dessa försommartider känns parken särskilt välutnyttjad: det är jazzfestivaler, huddingedagar och loppmarknader i stort sett varje helg.

LAR 4100002

Parken planlades 1959 som en del av planerna för Huddinge Centrum och invigdes i början av 60-talet. Men också tidigare har här varit ett rekreationsområde i form av ängsmark och senare idrottsplan. I boken om Huddinges vägnamn (Alf Nordström, 1988) står att läsa om Sjödalen att området på en karta från 1709 benämns som Kyrkängen och att det under Patron Pehrs tid på 1800-talet låg under Fullerstas ägor och benämndes Söderängen. Senare byggdes i området fastigheten Sjödalen (se Backspegeln 24/2 2016) och efter det talar man om Sjödalsområdet.

LAR 5204

Som illustrationer tar vi med fyra fotografier, uppifrån och ner: översiktsbild från hörnet av Klockarvägen, vykort 1960-tal; bild tagen ca 1950 på Huddinge bollplan – platsen där parken senare anläggs. Bildtexten lyder ”Dessa hus ska rivas, idrottsplatsen ska flyttas till Storängen. Foto från Klockarvägen 1”. Fotograf Ragnar Larsson. Tredje bilden visar en brottningsuppvisning från 1928 på Isakssons kulle, som ju ligger i anslutning till parken. Längst ner ser vi ännu ett vykort från 60-talet visande Forelltorget med plaskdamm, som väl också kan sägas ligga i anslutning till parken. Jag tror att det låg ungefär där nuvarande Forellgaraget ligger. Kanske vet någon av läsarna närmare besked.

park100002