Flytande ö i Långsjön

I dagens inlägg tänkte vi bara publicera ett pressklipp ur Huddingeposten 28/9 1977. Som en följd av höststormen slet sig en ö i Långsjön och drev från segeltorpssidan över till stuvstasidan Med tanke på att sjön ju utgör gräns mot Stockholm får man vara tacksam över att den inte drev in mot grannkommunen och därmed gav upphov till gränsdragningsproblem! Vi vet inte mycket mer om denna fråga. Vad hände sen? Bogserades ön tillbaka till Segeltorp? Ni kan läsa artikeln nedan. Klicka för att förstora.

Är det någon som minnas denna händelse och kan berätta mer? Använd i så fall gärna kommentarsfältet.

DOC061016-06102016092650-0001


Rening av Trehörningen

trehörn1 1955Sjön Trehörningen i Stuvsta är sedan länge den mest förorenade sjön i kommunen. Nu ska där byggas en ny dagvattenanläggning under 2017, med dammar och kanaler för att rena sjön från bl a höga fosforhalter.

-Nu igen! skulle den minnesgode skulle kunna yttra. Det är sannerligen inte första gången sjön är föremål för mer eller mindre akuta insatser. Redan 1948, inför planerna på en omfattande upprensning och byggandet av ett reningsverk vid sjön sammanfattade Byggnadsnämnden: ”Denna sjö har sannolikt genom den näringstillförsel, som erhålles genom avloppsdikena Huddingeån och Sågbäcksån erhållit ökad takt i den igenväxningsprocess, som är naturlig för de allra flesta mellansvenska sjöar. Sålunda har den fria vattenytan år från år minskats enligt uppgift av gamla ortsbor, och vassen knappar för varje år in på sjöns fria yta”

trehörn2 1955

Under 60- och det tidiga 70-talet förvärrades situationen alltmer. Vi som var barn ombads iakta försiktighet i närheten av sjön. Och det var inte drunkningsrisken som var den stora faran! 1968 startades en omfattande utredning och 1972 påbörjades ett mångårigt restaureringsarbete.

trehörn4 1955I det nu planerade arbetet har kommunen efterfrågat synpunkter från allmänheten. Tanken är nämligen att förena nytta med nöje.  Planer på att kombinera området med en satsning på friluftsliv och rentav en vision om ett framtida friluftsbad har presenterats.  Att frågan engagerar är lätt att konstatera om man tittar i kommunens e-postlåda. Förslagen är många: strandpromenad, handbollsplan, utegym, hinderbana, fågeltorn, hundrastgård…  Ni har på er till den 25 september att komma med önskemål. Se mer på kommunens webbplats.

Bilderna visar uppifrån och ner: 1-2) vattenledning av platsrör läggs ner i Trehörningen, foto Huddinge kommun 1955; 3) sommarvattenledning i närheten av Trehörningen, foto Huddinge kommun 1955; 4) badliv vid Trehörningen, 1920-tal, foto Nils Enkvist. Att inte mycket är nytt under solen kan konstateras i klippet ur Vårdkasen, nr 3 1971, längst ner.

nils enqvist 32

treartikel

 


Trafiksäkerhet på 60-talet

såg300011Ur bildarkivet vill vi uppmärksamma ovanstående bild i dag. Den är tagen i korsningen Huddingevägen och Sågbäcksvägen/Lännavägen. Det som först slår en är hur förändrat allt är idag. Jämför med färgbilden nedan. Vinkeln är bara möjlig att få från något av klassrummen i skolan men det får duga. Sedan börjar man titta lite närmare på bilden. Vad är det som har hänt? Tydligen en bilolycka av något slag. En Volvo har hamnat i diket, en Fiat står övergiven i körbanan, en bärgare är på plats … På bilden finns ett datum angivet: 16/10 -68. Vi tittar i kommunens förträffliga pressklippssamling och hittar orsaken. Två av Sågbäcksskolan elever har skadats i en bilolycka vilket utlöst en spontan demonstration bland elever och personal. Se mer i klippet från DN längst ner (klicka för att göra läsbart). Vi kan konstatera att denna allvarliga händelse ledde fram till att vi åtminstone har rödljus i korsningen idag. Är det någon som var med denna dag och kan berätta mer? Använd gärna kommentarsfältet för att bidra.

såg1

Med uppmaningen att ta det lugnt i sommartrafiken tar nu Backspegeln lite ledigt och återkommer senare i sommar!

såg200010


Häradsvägen 2A

LAR 313En bild från 1948 och motsvarande motiv (så gott det går) i dag. Mycket är som synes förändrat. Här uppförs huset på Häradsvägen 2A som ni ser idag på färgbilden nedan. Huset som byggdes av kommunen huserade municipalläkaren och hyreslägenheter. stuvstakonsum00015Undervåningen hyrdes under många år ut till Konsum enligt fördelaktiga villkor. Köpmän i Stuvsta och inte minst den borgerliga oppositionen menade att den subventionerade hyran var ett exempel på otillbörligt gynnande.  Ni kan läsa mer i pressklippen från Expressen och Stockholmstidningen. Klicka för att göra bilden läsbar. Idag är som synes Konsum borta och i huset finns sedan länge en klädaffär. Huset bakom (Häradsvägen 2B), som syns i mitten av den svartvita bilden, står kvar men är idag helt dolt av 40-talsbyggnaden. Detta hus var tidigare privatvilla med idag finns här Balders Hage föräldrakooperativ. Till vänster på bilderna ser ni, då som nu, en fin 30-talsvilla: Lilla Berga.

Häradsvägen 2A

Somligt är förändrat annat sig likt. 1948 har kommunen ca 20 000 innevånare och växer så det knakar. Flerbostadshus börjar byggas som ett komplement till villaidyllerna. En ny tid är i antågande och med den ett nytt kommunhus – en symbol för det nya. Municipalsamhällena är (undantaget Segeltorp) upphörda. Kommunalnämndens ordförande sedan 1926 Wilgot Blixman ersätts av den yngre och moderne Nils Eliasson.

Bilderna är tagna av Ragnar Larsson 1948 och Göran Johansson 2015.


Bussnostalgi

buss 200010Idag ska Backspegeln ägna sig åt lite bussnostalgi. Mer om trafikformen som sådan än enskilda fabrikat dock: att skilja en Leyland från en Scania ingår inte i uppdraget! Att med några ord beskriva busstrafikens och kollektivtrafikens historia i Huddinge är en grannlaga uppgift. Jag har inte hittat någon bra sammanställning och vi ska inte ge oss på något försök här. Generellt kan sägas att busstrafiken i länet innan Hörjelöverenskommelsen 1964 bedrevs av en rad olika aktörer. Under 1920-talet sköttes busstrafiken av flera lokala privata företagare. I Huddinge fanns bl a Stuvsta Lokaltrafik AB. Dessa köptes sedan i allmänhet upp av större regionala bussbolag som inte sällan ägdes av länets olika järnvägsbolag (t.ex. Nynäsbanan, Roslagsbanan och statliga SJ). Just SJ trafikerade Huddinge med bland annat linjerna 3 och 6 vars linjesträckning ni kan se nedan till höger.

2113

buss 100009Den rådande ordningen med olika aktörer i länet innebar ett samordningsproblem som ledde till att resenärerna fick sämre service. Framför allt omstigningen mellan olika trafikslag och aktörer förde med sig att resorna fördyrades och bristen på samordning av tidtabeller gjorde resandet ineffektivt. Hörjelöverenskommelsen (som har sitt namn efter Nils Hörjel , stadssekreterare i Kommunikations-departementet) innebar en principöverenskommelse mellan landstingskommunen och Stockholms stad som ledde fram till att all kollektiv lokaltrafik i Stockholms län kom att samlas under AB Storstockholms Lokaltrafik.

buss 400005buss 300002

 

Bilderna uppifrån och ner: Tidtabell för Huddingelinjerna, 1960; linje 16X (?) på Sjödalsvägen, bild Spårvägsmuseet, fotograf okänd; linjekarta 1959; två bilder från bussgaragen vid Kvarnbergsplan, ca sent 60-tal-tidigt 70-tal, Huddinge kommun, okänd fotograf;  Snättringebussen på plats utanför Stuvsta station, 1940-tal, vykort ur Trafikverkets museisamling fotograf okänd. Samtliga bilder blir större om ni klickar på dem.

Jvm.KDAA13205


Sportklubben Ilion

Ilion400004Idag tänkte vi fortsätta med lite sportnostalgi. Men denna gång genom att presentera en förening som idag sannolikt är okänd för de flesta: SK Ilion. En av grundarna Sigvard Sjöqvist har skrivit lite mer fylligt om klubben i Huddinge Hembygdsförenings årsbok 2001-2002. Vi lånar här en del uppgifter därifrån.

Grunderna till Ilion lades av ett gäng grabbar som höll till på familjen Sjöqvists äng i närheten av Trehörningen i Stuvsta. Många av dessa sökte sig sedan till Stuvsta IF som på 1920-talet hade en livlig friidrottsverksamhet. När denna sedan falnade bildades SK Ilion 1934. Framförallt ägnade man sig som framgår av Fri Idrott, i början under mycket enkla former på nämnda äng och på själva Solfagravägen!

”Vi i Ilion hade mest besvär av mjölkskjutsen från Stuvsta Gård. Hästen hade ju ingen brådska”, skriver Sigvard i sin artikel i hembygdsföreningens årsbok

Ilion100001Verksamheten växte och under 30-40-talen var man kommunens ledande friidrottsförening,  innan HAIS tog över den stafettpinnen. Man excellerade framför allt i stafettlöpning där flera segrar togs hem runtom i Stockholmstrakten. Klubben stod även som arrangör för de första Huddingemästerskapen som hölls 1945 på Stuvsta idrottplats (se affischen härintill). 1940 breddades verksamheten till att inkludera även orientering. 1943 anordnade man budkavle i Huddingeskogarna.

Från 1960-talet vidtog en långsam nedgångsperiod, andra klubbar växte sig starka,  och föreningen lades så småningom i malpåse. När, eller ens om, Ilion upphörde att existera vet jag inte bestämt. Är det någon som vet mer om föreningens öde får ni gärna höra av er.

Ilion200002För några år sedan överlämnades Ilions handlingar till kommunarkivet. Arkivet består av knappt en hyllmeter av mestadels protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens och resultatredovisningar och omspänner åren 1934-1964. Bilderna är hämtade ur arkivet och föreställer Stuvsta Runt 1948 och Ilion-laget vid Länstidningens orientering 1947. Fotograf okänd. Rit-Olas teckning är saxad ur artikeln i hembygdsföreningens årsbok och går förstora med ett knapptryck.

Ilion300003


Översvämningen 1930

Tycker ni att det regnar mycket nu? I Huddinge uppstår ju som bekant lätt översämningar på sina ställen. Inte minst i det så passande benämnda Sjödalen. Vi får se hur det utvecklar sig men det ska mycket till om vi får uppleva något liknande den stora översvämningen 1930. I Olle Magnussons bok om Ragnar Larsson heter det:  För forntidens huddingebönder förde översvämningarna med sig värdefull gödning till de sanka betesmarkerna. Patron Pehrs uttorkande dikesgrävningar under 1800-talet snabbade på avrinningen från högre marker och skapade nya vattenproblem vid plötsliga nederbördstoppar  (Larssons Huddinge, förlag: Tomtberga Fastigheter, 1997). Efter två dagars intensivt regnande svämmade kommunen över på flera ställen. Denna översvämning som drabbade Huddinge, Stuvsta, Stockholm, Södertälje och Tullinge den 8 augusti 1930 finns rentav upptagen i Myndighetens för samhällsskydd och beredskapsplanerings sammanställning av betydande översvämningar i Sverige 1901-2010.   Ni har säkert sett Ragnar Larssons bilder från detta tillfälle så de ska inte repriseras denna gång, (de torde vara de mest sedda i Larssonska bildarkivet).  Istället vänder vi oss till Svenska Dagbladet och publicerar tre bilder. Fotografen är okänd. Kan det rentav av vara Ragnar som varit i farten igen? Jag har i alla fall inte sett dem förut. Bildtexterna är kortfattade: Översvämmad väg Stuvsta och Översvämning i Huddinge. Är det någon som kan bidra med mer detaljerad information? Upplösningen är inte den bästa men om ni klickar på bilderna blir de i alla fall lite skarpare.

Olyckor översvämningar oväder, sid. 026Olyckor översvämningar oväder, sid. 026

 

Olyckor översvämningar oväder, sid. 027

 


Kvarnen på Kvarnberget

perols300010Idag ska det handla helt och hållet om ett foto på ett objekt som det tidigare saknats kända bilder av. Bilden föreställer två personer framför vad som påstås vara kvarnen på Kvarnberget. Men kan det stämma? Personen som skänkt bilden till kommunarkivet är idag 85 år gammal. Mannen och kvinnan på bilden är hennes farföräldrar som var födda 1873 respektive 1877. Kvarnen på Kvarnberget tillhörde Stuvsta by och Stuvsta gård och lär ha förfallit ungefär under senare delen av 1800-talet. Mer än så vet jag inte. Om vi tänker oss att personerna på bilden är i 25-årsåldern är det i alla fall fullt möjligt.

image003Är det någon som vet hur kvarnen såg ut. Jag har jämfört med bilder på Balingsta kvarn och kan konstatera att den är det i alla fall inte. Vad som finns kvar av kvarnen idag har tidigare uppmärksammats i ett inlägg från 16 juli 2013. Kommentera gärna inlägget om ni har någon ytterligare information kring Kvarnbergets kvarn.

Givaren av bilden har uppmärksammat att kommunarkivet gärna tar emot Huddingebilder som bedöms vara av allmänt intresse.  Det kan mycket väl vara privata bilder som visar familj och vänner men i någon igenkännlig Huddingemiljö. Om du inte vill lämna ifrån dig dina bilder, så kanske du kan tänka dig att låna ut ditt fotoalbum till oss. Vi skannar då in de fotografier som intresserar oss medan du får tillbaka dina originalbilder. Läs mer i uppropet här intill, klicka för att göra bilden större.


Kvarnbergsskolan får ansiktslyftning

kberg 300003Den som har haft vägarna förbi Kvarnbergsskolan har sett att det är en stor renovering/ombyggnad på gång. Vi läser på skolans hemsida att en rad tillfälliga paviljongmoduler har monterats upp och ställts på skolgården som en följd av detta. Gamla Kvarnbergare anar genast oråd och minns den närmast permanenta paviljong som tidigare stod mot Östergårdsvägen. Nåväl ombyggnaden är säkert välbehövlig och efterlängtad.

Kvarnbergsskolan (eller Stuvstagårdsskolan som den benämndes under projekteringen) invigdes 7 september 1958 av ecklesiastikminister Edenman. Skolan var avsedd för cirka 1000 elever inom enhetsskolans högstadium men plats gjordes redan från starten för det då planerade försöksgymnasiet som drog igång 1960. Om detta kan ni läsa i ett tidigare inlägg från 30 maj 2013. Invigningen bevistades av diverse fint folk, inte minst från våra vänorter Lyngby-Taarbaek, Helsinge och Askim. Middag intogs efteråt på restaurang Udden och långväga gäster inkvarterades på hotell Malmen.

Skolinvigningar stod som spön i backen under 1950-talet och det var inte alltid rikspressen uppmärksammade dessa. För invigningen av Kvarnbergsskolan var emellertid både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på plats. Ni kan läsa en artikel ur den senare tidningen härintill (klicka för att förstora). Bilderna från skolan, som är ritad av K.W. Ottesen, är från tiden. Interiörbilden från aulan är tagen av Ragnar Larsson; på vykortet finns ingen uppgift om fotograf.

kberg 200002 kberg 100001


Karta över Stuvsta

Karta Stuvsta00013I dagens inlägg tittar vi lite närmare på en karta över Stuvsta, sannolikt från mitten av 1940-talet. Man skulle ju gissa att mycket i denna del av Huddinge är sig likt men jämför man med en karta från idag har ändå mycket förändrats. Av anmärkningarna nere till höger kan vi sluta oss till att Kynäsområdet är under exploatering. Jag rekommenderar starkt att ni klickar på kartan och studerar den mer i detalj. Har ni en modern karta tillhands kan jämförande studier göras. Många vägar har bytt namn, andra har kommit till och del har försvunnit. Stora delar av området mellan Kynäs och Stuvsta Gård är ännu obebyggt. Västergårdsvägen bara en liten krok. Notera särskilt Huddingevägens gamla sträckning ner mot nuvarande Huddinge centrum. Den sista biten motsvarar ju dagens Kommunalvägen.

Bilden här nedanför visar en gatuvy från Segersminne, närmare bestämt Fågelvägen. Fotograf är Ragnar Larsson och bilden är tagen 1955.seger

Dessutom visar vi en favorit i repris. Redan i juni 2013 visade vi denna knappt tio minuter långa reklamfilm från Stuvsta Fastighets AB, som finns i kommunens arkiv. Bolaget bildades 1910 i syfte att stycka av och sälja tomter tillhörande Stuvsta Gård för egnahemsbebyggelse. I filmen (som är från 1928) möter vi ett ungt par i jakt på boende. Efter ett utsiktslöst sökande i den omoderna innerstaden styr man ledd av en reklamaffisch mot framtidssamhället i municipen Stuvsta. Kommunikationerna är utmärkta får vi veta. Fördelaktiga ekonomiska kalkyler förevisas, jämförelser görs med boende i staden. Som om inte detta vore nog delges vi det något förbryllande argumentet att just Stuvsta är idealiskt för barn på grund av sin (unika?) blandning av barr- och lövskog!

Vill ni läsa mer om Stuvsta rekommenderas Hans Björkmans två bildmättade böcker från 2010 om Stuvsta väster respektive öster om Huddingevägen. Dessa finns bl a att köpa i kommunens reception.