Arbetarrörelsen i Flemingsberg

På lördag öppnar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg. Följ länken för att läsa mer: http://www.arbark.se/wp-content/dokument/2012/10/program_invigning.pdf

Flytten har gått från Upplandsgatan inte långt från LO-borgen till nya ändamålsenliga lokaler. Huddinge 150 tycker det är särskilt roligt att en etablerad kulturintitution nu slår sig ner utanför tullarna och dessutom i Huddinge Kommun! För att bidra till festligheterna publicerar vi därför nedanstående bild från en första maj-demostration 1926. Bilden är tagen på Kommunalvägen ungefär i höjd med nuvarande Huddinge centrum och station. Vem som tagit bilden är dessvärre okänt.

 


”Medel som anslogos för kråkors dödande”

Ur Ordinarie Kommunalstämmans protokoll, den 26 oktober 1913:

§4

Herr A. Åbergs vid föregående stämma väckta förslag om ersättning af kommunens medel för dödande af kråkor företogs till behandling och anmälde ordförande att enl Landstingets beslut en premie af 15 öre af landstingsmedel utgår för hvarje dödad kråka. Herr Åberg anförde härtill att detta belopp måste anses för lågt så väl med hänsyn till den skada som af kråkorna förorsakas som på grund af svårigheten att åtkomma desamma. Föreslog därför att utöfver förenämnda belopp 10 öre pr styck skulle utbetalas af kommunens medel och att det måtte tagas under öfvervägande huruvida icke äfven ersättning för ägg kunde utgå. För att täcka häraf uppkommande utgifter hänvisade han till höjande af hundskatten. Från 5 till 10 kronor per styck. Herr Bång ansåg att de medel som anslogos för kråkors dödande borde utgå efter gemensam grund.

Efter någon diskussion beslöt stämman hänskjuta dessa förslag till Kommunalnämnden


Kommunstyrelsens (kommunalnämndens) ordföranden genom tiderna

I samband med 1862 års kommunalförordningar ersattes sockennämnden av en kommunalnämnd i Huddinge. Den förste ordföranden var kaptenen C. A. Odelberg och kommunalnämnden hade sju ledamöter. Arvodet till kommunalordföranden, vars förtroendeuppdrag i sig var oavlönat, var från år 1862 femtio riksdaler riksmynt  om året som skulle räcka till arvode åt skrivare och räkenskapsbiträde. År 1971 ersattes begreppet kommunalnämnd med kommunstyrelse.

Kommunalnämndens och från 1971 kommunstyrelsens ordföranden i Huddinge:

Axel Lindberg, – 1890
Karl af Schmidt, 1890-1891
Victor Hammarborg, 1891-1901
Axel Berg, 1902-1908
Emil Andersson, borgerlig samling, 1909-1914, Stuvsta
Gideon Hydén, borgerlig samling, 1915-1921, Sjödalen/Fullersta
J.R. Nyborg (S), 1922-1923, Sjödalen/Fullersta
Wilgot Blixman (S), 1924-1947, Sjödalen/Fullersta
Nils Eliasson (S), 1948-1963, Sjödalen/Fullersta
Carl Lundberg (S), 1963, Stuvsta
Henry Ericson (S), 1964-1973, Sjödalen/Fullersta
Arthur Wadman (C), 1974-1976, Sjödalen/Fullersta
Hjalmar Söderström (S), 1977-1979, Vårby
Seved Petrén (M), 1980-1982, Sjödalen/Fullersta
Ulla-Britt Larsson (S), 1983-1985, Sjödalen/Fullersta
Seved Petrén (M), 1986-1991, Sjödalen/Fullersta
Jan Hjertsson (M), 1992-1994, Flemingsberg
Rolf Carlsson (S), 1995-1998, Stuvsta/Snättringe
Jan Hjertsson (M), 1999-2002, Stuvsta/Snättringe
Bo Trygg (M), 2002, Segeltorp
Ann-Marie Högberg (S), 2003-2006, Flemingsberg
Bo Trygg (M), 2007-2008, Segeltorp
Daniel Dronjak Nordqvist (M), 2009- , Segeltorp