Bussnostalgi

buss 200010Idag ska Backspegeln ägna sig åt lite bussnostalgi. Mer om trafikformen som sådan än enskilda fabrikat dock: att skilja en Leyland från en Scania ingår inte i uppdraget! Att med några ord beskriva busstrafikens och kollektivtrafikens historia i Huddinge är en grannlaga uppgift. Jag har inte hittat någon bra sammanställning och vi ska inte ge oss på något försök här. Generellt kan sägas att busstrafiken i länet innan Hörjelöverenskommelsen 1964 bedrevs av en rad olika aktörer. Under 1920-talet sköttes busstrafiken av flera lokala privata företagare. I Huddinge fanns bl a Stuvsta Lokaltrafik AB. Dessa köptes sedan i allmänhet upp av större regionala bussbolag som inte sällan ägdes av länets olika järnvägsbolag (t.ex. Nynäsbanan, Roslagsbanan och statliga SJ). Just SJ trafikerade Huddinge med bland annat linjerna 3 och 6 vars linjesträckning ni kan se nedan till höger.

2113

buss 100009Den rådande ordningen med olika aktörer i länet innebar ett samordningsproblem som ledde till att resenärerna fick sämre service. Framför allt omstigningen mellan olika trafikslag och aktörer förde med sig att resorna fördyrades och bristen på samordning av tidtabeller gjorde resandet ineffektivt. Hörjelöverenskommelsen (som har sitt namn efter Nils Hörjel , stadssekreterare i Kommunikations-departementet) innebar en principöverenskommelse mellan landstingskommunen och Stockholms stad som ledde fram till att all kollektiv lokaltrafik i Stockholms län kom att samlas under AB Storstockholms Lokaltrafik.

buss 400005buss 300002

 

Bilderna uppifrån och ner: Tidtabell för Huddingelinjerna, 1960; linje 16X (?) på Sjödalsvägen, bild Spårvägsmuseet, fotograf okänd; linjekarta 1959; två bilder från bussgaragen vid Kvarnbergsplan, ca sent 60-tal-tidigt 70-tal, Huddinge kommun, okänd fotograf;  Snättringebussen på plats utanför Stuvsta station, 1940-tal, vykort ur Trafikverkets museisamling fotograf okänd. Samtliga bilder blir större om ni klickar på dem.

Jvm.KDAA13205

4 kommentarer

Kommentarrubrik

Bo Waldersten

Bo Waldersten

Kvarnbergsplan var en äng med två saker till: BUSSgaraget och vägen till Lissma + Huddingevägen etc

Svara

Kommentarrubrik

Orvar Blomberg

Orvar Blomberg

Det fanns ju ett antal lokala linjer med att jämföra med nr 3 och 6 har vi ju även linje. Från börja Ölamdsgatan till Mellansjö alt Lissma Gård. Senare gick den från Ringvägen men då fanns även ändhållplatserna Gladökvarn och Ådran.

Svara

Kommentarrubrik

Orvar Blomberg

Orvar Blomberg

Det ska stå nr 8 som tydligen inte kom med gällande från Ringvägen.

Svara

Kommentarrubrik

Hans Råberg

Hans Råberg

Bussen som är skyltad "16H" går i själva verket på linje 716 och "H" markerar att det är Huddingebuss. Dessa bussar kom från innerstadsnätet och kunde inte skyltas 7xx utan fick byggas om undan för undan.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*