Backhoppning i Huddingebacken

Så här inför tysk-österrikiska backhopparveckan vill Huddinge 150 påminna om Huddinges stolta traditioner på området. Huddingebacken låg vid Skidbacksvägen (!), ungefär bakom nuvarande Storängshallen. Villorna i överkanten på Ragnars Larssons bild från sent 1920-tal finns fortfarande kvar. Området där backen anlades hade skänkts till Huddinge Municipalsamhälle 1926 av häradshövdingen Pripp med villkoret att det skulle användas till friluftsändamål. Omedelbart fick den då alldeles nybildade Huddinge Skidklubb dispositionsrätten till området och arbetet med Huddingebacken påbörjades. Invigningen avhölls redan samma år.

Backbild

I pressklippet från 1931 nedan, med teckning av W Nyström, omtalas en tävling så sent som 19 april detta år där hisnande 17,5 meters hopplängd uppnåddes! Klippet är taget ur Skidklubbens arkiv – från vilken tidning det är klippt är oklart.

Backartikel

2 kommentarer

Kommentarrubrik

kjell andersson

kjell andersson

kul att intresse finns, jag hoppade i backen 1963- 1967. finns på mejl, kjellran@yahoo.se

Svara

Kommentarrubrik

Per Warg

Per Warg

Finns/fanns även en liten hoppbacke i skogen norr om nuvarande Bergtomtavägen. Min far påstod att han hoppat där i slutet av 50-talet.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*