A. W. Ståhls obrukbara cykel

Cykel400004Ibland när man studerar kommunfullmäktiges protokoll från äldre tider slås man av att vissa ärenden är av en dignitet som knappast anstår dagens högsta beslutande församling. Tillståndsärenden rörande pilsnerförsäljning var flitigt förekommande på 20- och 30-talen, enskilda tjänstemäns tillsättande och lönefrågor dryftades inte sällan och frågan om hur man bäst skulle använda influtna medel från hundskatten diskuterades vi ett flertal tillfällen. I dagens inlägg fördjupar vi oss i en begäran om pengar till en ny cykel och kan konstatera att även en till synes rätt obetydlig fråga kan få den kommunala byråkratins kvarnar att mala.

Cykel1 Den 18 mars 1921 skrev fjärdingsmannen A. W. Ståhl ett brev till kommunalfullmäktiges ordförande Gideon Hydén i vilket han anhåller om medel till en ny cykel, att användas i tjänsten då den gamla blivit obrukbar. Ni kan läsa hela brevet härintill (klicka för att göra det läsbart). Satsbyggnaden må vara lite snårig men argumentationen är nog så redig. Göromålen i det utsträckta distriktet har en tendens att öka, inte minst med tanke på den med fjärdingsmannatjänsten numera förordnade polistjänten. Han klagar på svårigheten att få ihop expeditionsförhållandena, dyrtiden som inte synes ha något slut samt slutligen på att den knappt tilltagna lönen nätt och jämt räcker till mat och husrum. Tonen är den för tiden gängse när man tilltalar överheten. Han gör en ”vördsam anhållan” och undrar om det ”kunde låta sig göra att få hjälp”. Avslutningsvis vill han försäkra sig om att ”Fullmäktige inte ville upptaga detta som ett oförsynt tiggeri”. ”Jag vill ej onödigtvis för min del betunga Kommunen”, forsätter han.

Ärendet remitterades till kommunalnämnden (= kommunstyrelsen) för yttrande. I sitt utlåtande ställer man sig kallsinnig till Ståhls begäran och yrkar för avslag med hänvisning till:

”den nyligen verkställda regleringen av fjärdingsmännens löner samt med anledning av den prejudicerande verkan ett tillmötesgående tvivelsutan skulle komma att innebära och det principiellt oriktiga uti att tilldela blott en bland 4 kollegor en ifrågasatt förmån”.

Fullmäktige går på nämndens linje och avslår begäran utan vidare komplettering vid sitt möte den 3 maj. Ingen cykel till Ståhl sålunda. Vad som senare hände med saken vet vi inte. Om nu något hände alls. Så mycket vet vi att Ståhl fortsatte som fjärdingsman till augusti 1925 då han begärde att få bli entledigad utan att ange något skäl i sin begäran.

Cykel3

Bilden högst upp är tagen vid en basar i Fullerstaparken 1930. Ingen av de uppställda polismännen torde därför vara Ståhl. Bilden tagen av Ragnar Larsson. Avbildade handlingar är ur kommunalfullmäktiges protokoll med bilagor.

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Johan

Johan

Samme Ståhl byggde Grönkulla 1924-1925 som det står om i boken "Jordbruk och tvätterier i Huddinge" 2008, sid 85

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*