Regnväder, Balingsta

rengvader_balingstaFör drygt 60 år sedan, i mars-april 1956 anordnade ABF i Huddinge en kulturvecka. Under detta arrangemang lyckades man få Prins Eugens Waldermarsudde att låna ut tre verk av målarprinsen. Tre verk som är tillkomna vid Balingsta 1891. Ni kan läsa lite mer i klippet här nedan. Bilden härintill föreställer Balingsta i regnväder. Klicka för att förstora.

Vid Balingsta fick Eugen för första gången leva ett äkta och fritt konstnärsliv, enligt museets hemsida. we_00021-300x400Umgänget med konstnärskamrater som besökte honom eller bodde i närheten hade en positiv inverkan på både prinsen själv och hans måleri. Här kunde prins Eugen helt och fullt koncentrera sig på sitt måleri och han utförde ett relativt stort antal målningar. Tre av dessa hamnade alltså i ABF:s lokaler. Vore det inte läge för t. ex. Fullersta Gårds konstmuseum att göra om bedriften?

Texten som beskriver utställningen är hämtad ur ABF:s verksamhetsberättelse från 1955/56 och bilderna på tavlorna Våren och Regnväder, Balingsta är hämtade från Waldermarsuddes hemsida.

eugen00004

 


Prestigematch på Stuvsta IP

Dagens inlägg utgår från ett Ragnar Larsson-foto från 1933 och den mycket omfattande bildtext som medföljer bilden. Jag undrar om inte text och bild varit införd i någon tidning. Oklart vilken dock. Texten läses med fördel högt, med tidstypisk journalfilmsröst.

Stuvsta IP 100001

Deltagarna i fotbollsmatchen mellan lärare och målsmän voro inte större antagonister än att de läto sig ”knäppas” på samma plåt. Den stora idrottsfesten på Stuvsta Idrottsplats med Huddinge skolors idrottsförening som arrangör blev verkligen en i ordets allra bästa bemärkelse lyckad tillställning. Tusentals personer hade strömmat till för att få vara med om arrangemanget, och de erlagda tributerna för att få komma in på platsen blevo så många att nettot väl täcker kostnaderna för den planerade simkursen – det var ju huvudsakligen för det ändamålet, som festen kom till stånd. Givetvis fingo de många åskådarna full valuta för sina utlagda pengar, och man torde inte misstaga sig, om man lite till mans höll fotbollsmatchen mellan lärarelaget och målsmännens elva och med kommunalkamrerare J.R. Nyborg som domare för middagens clou. Resultatet blev, att målsmännen segrade med 1-0 efter mållös första halvtid. De båda lagen hade – för att nu tala ”riktigt” idrottsspråk – följande sammansättning; Lärarna: fr. vänster: G. Fritzell, T. Bodlund, L. Nygren, fröken M.L. Veyler, G. Israelsson. G. Asplund. G. Eriksson, fröken A-G. Bengtsson, S. Zetterlund, H. Claesson, F. Lindqvist och domare: J.R. Nyborg. Målsmännen: K.E. Pilgren, N. Alm, H. Johansson, Greta Larsson, N. Malmqvist, Oscar Bengtsson, H. Kjellgren, Axel Nilsson, Kurt Anderson, fru Helga Zetterlund, Johan Andersson.

Stuvsta IP 200002

Stuvsta idrottsplats kom till stånd 1932 efter flera års, till stor del, ideellt arbete. Marken som Stuvsta Idrottsförening tilldelats av municipalsamhället dög inte till villatomter. Det var sankt och unket. Dränerings- och diktningsarbeten krävdes. Därför tog arbetet med att färdigställa platsen många år och mycket slit. Men bra blev det! Ni kan läsa mer om Stuvsta IP i Hans Björkmans förträffliga bok ”Stuvsta – väster om Huddingevägen” (2010). Bilden ovan är ett vykort i form av en flygbild, år okänt men sannolikt 1940-50-tal. (Foto: Aero Nord). Kommunstyrelsen beslutade för ett par år sedan om utökande av idrottsplatsen. En ny idrottshall med ungdomsgård och en del andra ombyggnadsarbeten finns i planerna.


Sjödalsparken

park200003

Idag ska det handla lite om Sjödalsparken som i dagarna ju är så aktuell. Ska det byggas ett kommunhus i ena kanten och i hur stor utsträckning kommer det i så fall påverka parkens areal och funktionalitet?  Just i dessa försommartider känns parken särskilt välutnyttjad: det är jazzfestivaler, huddingedagar och loppmarknader i stort sett varje helg.

LAR 4100002

Parken planlades 1959 som en del av planerna för Huddinge Centrum och invigdes i början av 60-talet. Men också tidigare har här varit ett rekreationsområde i form av ängsmark och senare idrottsplan. I boken om Huddinges vägnamn (Alf Nordström, 1988) står att läsa om Sjödalen att området på en karta från 1709 benämns som Kyrkängen och att det under Patron Pehrs tid på 1800-talet låg under Fullerstas ägor och benämndes Söderängen. Senare byggdes i området fastigheten Sjödalen (se Backspegeln 24/2 2016) och efter det talar man om Sjödalsområdet.

LAR 5204

Som illustrationer tar vi med fyra fotografier, uppifrån och ner: översiktsbild från hörnet av Klockarvägen, vykort 1960-tal; bild tagen ca 1950 på Huddinge bollplan – platsen där parken senare anläggs. Bildtexten lyder ”Dessa hus ska rivas, idrottsplatsen ska flyttas till Storängen. Foto från Klockarvägen 1”. Fotograf Ragnar Larsson. Tredje bilden visar en brottningsuppvisning från 1928 på Isakssons kulle, som ju ligger i anslutning till parken. Längst ner ser vi ännu ett vykort från 60-talet visande Forelltorget med plaskdamm, som väl också kan sägas ligga i anslutning till parken. Jag tror att det låg ungefär där nuvarande Forellgaraget ligger. Kanske vet någon av läsarna närmare besked.

park100002