Svartvik

Svartvik 200034Området Svartvik i Huddinge  som är en del av Orlångsjö är nog ganska okänt för de flesta Huddingebor. Det är vackert beläget vid Farstanäset alldeles intill Stockholmsgränsen.

Svartvik har sitt namn efter två dagsverkstorp (Stora och Lilla Svartvik) under Ågesta Gård och återfinns i husförhörslänger från 1751. Detta enligt böckerna Torp och gårdar i Huddinge och Jordbruk och tvätterier i Huddinge (bägge utgivna av Huddinge Hembygdsförening, 1999 respektive 2008). De båda torpen lades sedan samman till ett. Själva manbyggnaden brann ner på 1970-talet men en ladugård finns kvar och är i dag förråd till ett ridstall.

Svartvik 300035

Svartvik fick redan 1944 en byggnadsplan avseende permanent bebodda villor men kom länge att domineras av fritidshusbebyggelse. Under 2016 kommer området emellertid att detaljplaneras, vilket innebär ytterligare utbyggnad av vägar, vatten och avlopp.

Svartvik 500037Svartvik 400036

I ovan nämnda böcker om torp, gårdar och jordbruk illustreras Svartvik med en enkel tecknad skiss samt en bild på det nya bostadshus som ersatt torpet efter branden. Om det betyder att fotografier av den ursprungliga byggnaden saknas vet jag inte. Jag har i arkivet hittat ett kuvert med bilder från Svartviksområdet. Om något av dessa visar själva torpet är tveksamt, men Backspegeln tar tillfället i akt att publicera några fina bilder av ett naturvackert område. Bilderna är sannolikt från 1940-50-tal och saknar uppgift om fotograf.

Svartvik100033


Wilhelmine Sande – Huddingeprofil

sande00032Idag, den 21 januari, tänkte Backspegeln uppmärksamma att det är jämnt 40 år sedan Wilhelmine Sande dog. Hon var vid sin död Sveriges äldsta person dittills. Hon uppnådde en ålder av 111 år och 89 dagar.

Wilhelmine Sande föddes 1874 i Hoffs socken i Norge av släkten Holst som hade sina rötter i Tyskland. Under sin uppväxt siktade hon mot läraryrket men dessa planer slogs ur hågen när hon träffade sin blivande man Johan Sande och gifter sig med denne 1897. Man slår sig ner i Oslo. Johan Sande blir så småningom generalagent för det amerikanska företaget National Kassaregister och paret flyttar till Stockholm 1915.

Stensättra Stensättr00025

Till Huddinge kom hon 1919 då hon bosatte sig tillsammans med sin man på Stensättra gård. Hon blev sedan gården trogen till dess hon var 95 år. De sista åren bodde hon på Sophiahemmet i Stockholm. På Stensättra bedrev paret under många år bl a en rävfarm. Maken dör 1943 men just under krigsåren är verksamheten febril på Stensättra. Wilhelmine upplåter villa Björkliden till rekreationshem för norska flyktingar och finska krigsbarn får också en fristad på Stensättra.

När Wilhelmine fyller 110 år 1984 uppmärksammas jubilaren stort i riksmedia. Hon är vid detta tillfälle Nordens äldsta medborgare. Wilhelmine Sande är begravd på Tomtberga kyrkogård i Huddinge kommun.

Mitti 800026

Bilder uppifrån och ner: Bild på Wilhelmine (årtal okänt) ur boken Huddingeprofiler, 1992; Stensättra gård 1969, foto Huddinge kommun samt pressklipp från Mitt i Huddinge i samband med 110-årsdagen 1984. (Källa Svenska dagbladet och Wikipedia).


Bakom den vackra fasaden

vykort00031När vi började vårt historiebloggande i Backspegelns föregångare hösten 2012 handlade första inlägget om kommunalhuset. Vi tänkte återvända dit för dagens inlägg.

kopparlåda400030Året är 1968, 19 år efter det att den äldsta delen och två år efter det att biblioteksdelen och den nya förvaltningsbyggnaden är invigda. Det har nu, på oklara grunder, beslutats att ett kopparskrin ska fyllas med viktiga dokument, lödas igen och muras in i golvet nedanför stora trappan i ”gamla” kommunalhuset.

I skrinet lär finnas ritningar på byggnaden av arkitekt Sture Frölén, dokumentation kring själva arkitekttävlingen om förvaltningsbyggnaden, utdrag ur protokoll från kommunalnämnd och fullmäktige om husets tillblivelse samt en då nyskriven redogörelse för den kommunala förvaltningens historia i Huddinge, signerad, f.d. rektor Harry Claëson. Därtill placeras där mynt av alla förekommande valörer mellan 1 öre och 2 kronor från 1948. 1948, eftersom det var året då huset stod klart.

Ur Cläesons redogörelse citerar vi följande om själva invigningen den 12 november 1949:

Allt är färdigt, tjänstemännen har besatt sina rum, märkligt nog inget överflödigt, och i den stora salen har landshövdingen Karl Levinsson med maka vid sidan av representanter från Landskommunernas förbund, från Huddinges vänorter i de nordiska länderna jämte en hel rad prominenta personer tagit plats. Sedan man med sång och musik hälsat den förnäma publiken, framträdde kommunalfullmäktiges ordförande herr W. Blixman, som efter att ha tecknat byggnadens historia och nämnt en del siffror bl. a. att hela bygget kostat 1 249 718 kronor, överlämnade byggnaden till kommunalnämndens ordförande herr Eliasson. Denne framhöll i sitt svarstal bl. a. att bakom den vackra fasaden fanns så många ändamålsenliga och funktionsdugliga lokaler, att man på länge ej skulle behöva begära utökade utrymmen.

kopparlåda100027Själva inmurningsceremonin, 19 år senare, ägde rum efter ordinarie fullmäktigesammanträde den 16 december 1968. Ni kan med hjälp av den bifogade ritningen ovan leta upp stället där skinet än i dag är placerat. Därtill syns pressens (Södernyheterna) fylliga rapportering från evenemanget samt en bild från ceremonin (Wilgot Blixman till höger, fotograf okänd) och ett kolorerat vykort på kommunalhuset, (foto Ragnar Larsson, 1949). Samtliga bilder blir större om man klickar på dem.

kopparlåda200028