Kommunhus – planerade, gamla och ej byggda

khus300025Vid kommunstyrelsens möte den 2 september läggs förslag till ny lokalisering av ett nytt kommun- och kulturhus fram. Frågan har varit aktuell länge och är prioriterad eftersom befintliga lokaler för de kommunala förvaltningarna är utspridda och i behov av omfattande renoveringar. Det nya förslaget innebär att huset skall uppföras ungefär där nuvarande Forellgaraget är beläget. I förslaget ingår en konkurrensprövning som innebär att flera byggföretag kan lämna anbud. De uppmuntras att lämna förslag som förutom att rymma kontor till ca 700 medarbetare också inkluderar nya bostäder och/eller kommersiella lokaler. Förslaget förespråkar också en hög byggnad för att skapa ett arkitektoniskt landmärke för centrala Huddinge. För den intresserade finns mer om detta på kommunens hemsida.

khus200024Men Backspegeln vore ju inte värdig sitt namn om vi inte istället riktade blickarna mot en långt tidigare arkitekttävling – den gällande det nuvarande kommunalhuset från sent 40-tal. Tävlingen utlystes och avgjordes under året 1945. Tanken var att förslagen skulle utgöra en lösning på det dåvarande behovet av förvaltningslokaler men skulle så utformas att möjliga utvidgningsmöjligheter skulle skapas. En sådan utvidgning gjordes ju också på 60-talet då biblioteket byggdes och förvaltningsbyggnaden byggdes till. Tävlingsprospekt sändes ut till 60-70 spekulanter, de inskickade förslagen bar poetiska namn som På en äng stod en gammal lada, Med enkel tulipan och Klöveräng. Men också mer prosaiska som Nytta och nöje, Kommunalgården och det vinnande förslaget benämnt Perhaps. Nedan kan ni förutom Sture Fröléns vinnande förslag beskåda också Näckros och Kring ängen. Mer om kommunalhusets tillkomst berättas ju i filmen Huddinge runt 1950 som vi publicerade i maj i år och som också ligger på kommunens Youtube-sida. Här nöjer vi oss med en exteriörbild från det färdiga resultatet samt en interiörbild visande den vackra trappan upp till sessionssalen. Bägge bilderna av Ragnar Larsson, 1950, respektive 1948.

ritning1ritning2ritning3


Ung jubilar

11902547_904108679673759_40624567440134141_nTänk var tiden går. I dagarna är det tio år sedan Östra Gymnasiet i Skogås hälsade de första eleverna välkomna. Skolan byggdes mellan åren 2003-2005. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret Fråne Hedréus Malmström. För den lika anmärkningsvärda interiören svarar inredningsarkitekten Åsa Conradsson. Har ni inte besökt skolan rekommenderas en resa till Skogås. Det första man slås av när man stiger in är all rymd – högt i tak och stora fria ytor. Hela skolan i tre våningar med tre södervända flyglar är på cirka 10 000 kvadratmeter. I nuläget har skolan plats för ca 800 elever och 100 personal, fördelat på ungdomsgymnasiet, språkintroduktion och gymnasiesärskola. I programförklaringen heter det att skolan är ritad och byggd med en tanke omöstra 100017 att underlätta möten och synliggöra alla som befinner sig här. De traditionella skolkorridorerna är ersatta av öppna studieytor och gemensamma utrymmen i olika programavdelningar. De fungerar som flexibla undervisningslokaler, för att ge en varierande och inspirerande undervisning. Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan alla som tillbringar dagarna här – elever, lärare och övrig personal.

I artikeln hämtad från Vårt Huddinge nr 5, 2005 uttalar sig bl a den stolte rektorn, då som nu Stefan Vilkman. Bilden högst upp är hämtad från skolans facebooksida. I övrigt är bilderna från den broschyr som producerades inför starten, fotografierna tagna av Thomas Svensson.

östra 200018östra 300019


Att börja skolan

skolmognad200015Så här inför skolstarten vill Backspegeln särskilt uppmärksamma förstagluttarna. Att börja skolan är en av livets verkliga milstolpar och det kan upplevas som både spännande och skrämmande. På en gång!

Från sent 1940-tal fram till i mitten av sjuttiotalet föregicks skolstarten av ett så kallat diagnostiskt skolmognadsprov. En del av provet gick ut på att barnen ritade en gubbe. De fick poäng efter hur många (korrekt placerade) kroppsdelar som fanns med på teckningen. Barn som bedömdes vara sent utvecklade kunde hamna i en särskild skolmognadsklass. Nedan kan ni se exempel (från 1967) på den särskilda blankett som ifylldes av hemmen för att utröna barnens förutsättningar inför skolstarten. Klicka på bilden för att läsa blanketten. Observera att innehållet är avidentifierat. Vi låter den tala för sig själv. Högst upp ses även en instruktion till personalen rörande genomförandet av skolmognadsprövningen, också den från 1967.skolmognad1

När kommunen skulle skriva Huddinge skolors historia i slutet på 1990-talet efterlystes och insamlades minnen från f d elever och lärare för att levandegöra innehållet. Mycket av materialet användes sedan inte i den färdiga boken Från Griffeltavla till IT. Här kommer en kort, anonym redogörelse för skolstarten 1929. En senkommen hyllning till fröken Sundin. Längst ner ser vi ett skolfoto inte från Kyrkskolan utan från Vista skola. Fröken heter den här gången Andersson. Bilden är tagen 1912 och finns i Ragnar Larssons bildarkiv.

Började i Kyrkskolan hösten 1929. Lärarinna Anna Sundin. Kom en dag, blyg, rädd, klädd i kortbyxor och barfota. På en rast tar fröken mig i handen och vi promenerar, hon och jag, fram och tillbaka ett par gånger över gården. Var överlycklig. Vad hon sade i detalj minns jag ej, men jag fick en identitet och ett mycket gott självförtroende efter promenaden, som följt mig resten av livet. Blev klassvakt och fick sitta vid dörren. Tack snälla fröken Sundin.skol300016