Post festum

Nedan ser ni några exempel ur en lite gåtfull serie bilder som finns i kommunarkivet. De visar Huddinge Manskörs sommarfest som gick av stapeln den 22 juli 1939 i Fullersta Park. Det är bara det att samtliga foton är tagna efter det att musiken tystnat och alla har gått hem. Det ligger något förebådande över bilderna, som om det nära förestående kriget kastat sin skugga över arrangemanget. Men det är väl kanske så det ser ut post festum.

Med dessa bilder (fotograf okänd) tar vi ett litet sommaruppehåll och hoppas att ni liksom manskören kontrakterat vackert väder!

fest 100005fest 200007fest 300006


Badsäsongen i antågande

bad100001Så här inför sommaruppehållet kan det ju vara läge att uppmärksamma badsäsongen. Även om badtemperaturerna än så länge är – låt oss säga – blygsamma. På kommunens hemsida, under fliken Uppleva & Göra, finns ingående information om kommunens sjöar och badplatser. Inte mindre än 22 sjöar som ligger i eller i direkt anslutning till kommunen finns prydligt inprickade på en karta . Via en länk kan ni också ta del av Folkhälsomyndighetens badvattenprover och mätning av vattentemperaturer vid badplatserna.

Ett par av bilderna här är hämtade från det kanske mest anrika av kommunens anläggningar: Vårby strandbad vid Vårbyfjärden. Badet anlades på 1920-talet av Vårby Gårds ägare C Harry Winberg. Abonnerade bussar transporterade naturberövade stockholmare från innerstaden till det sunda badlivet vid Mälaren. Ville man hellre ta båten så trafikerade Sjöfröken  Vårby brygga.

bad300003Just Vårbybadet är idag klassat som ett s k EU-bad då antalet badande per dag överskrider 200 en normal vecka under badsäsongen. Med strandlivet följer ju en del regler för uppförande. Vår vana trogen publicerar vi därför ordningsregler från 1940-talet. Mycket torde ännu vara aktuellt, se särskilt till att inte genom grävning, losstagning av sten och mossa, terrassering, plantering och dylikt göra ingrepp i markytan.

Bilderna visar uppifrån och ner: Badnymfer vid Vårby Strandbad, ca 1920, fotograf okänd; Vykort Vårbybadet 1950-tal, okänd fotograf och längst ner en bild från Huddinges kanske vackraste sjö Gömmaren, okänt årtal, (källa: Flickr). Klicka för att göra bilderna större.

bad200002Gömmaren badplats


Kvarnen på Kvarnberget

perols300010Idag ska det handla helt och hållet om ett foto på ett objekt som det tidigare saknats kända bilder av. Bilden föreställer två personer framför vad som påstås vara kvarnen på Kvarnberget. Men kan det stämma? Personen som skänkt bilden till kommunarkivet är idag 85 år gammal. Mannen och kvinnan på bilden är hennes farföräldrar som var födda 1873 respektive 1877. Kvarnen på Kvarnberget tillhörde Stuvsta by och Stuvsta gård och lär ha förfallit ungefär under senare delen av 1800-talet. Mer än så vet jag inte. Om vi tänker oss att personerna på bilden är i 25-årsåldern är det i alla fall fullt möjligt.

image003Är det någon som vet hur kvarnen såg ut. Jag har jämfört med bilder på Balingsta kvarn och kan konstatera att den är det i alla fall inte. Vad som finns kvar av kvarnen idag har tidigare uppmärksammats i ett inlägg från 16 juli 2013. Kommentera gärna inlägget om ni har någon ytterligare information kring Kvarnbergets kvarn.

Givaren av bilden har uppmärksammat att kommunarkivet gärna tar emot Huddingebilder som bedöms vara av allmänt intresse.  Det kan mycket väl vara privata bilder som visar familj och vänner men i någon igenkännlig Huddingemiljö. Om du inte vill lämna ifrån dig dina bilder, så kanske du kan tänka dig att låna ut ditt fotoalbum till oss. Vi skannar då in de fotografier som intresserar oss medan du får tillbaka dina originalbilder. Läs mer i uppropet här intill, klicka för att göra bilden större.