TV-historia från Flemingsberg

TV 2000051987 startades närradiostationen Radio Huddinge. Verksamheten kom att övergå till TV-mediet från mitten av 90-talet. Detta har Lasse Jansson skrivit om i webbpublikationen Magasin Huddinge: (http://www.magasinhuddinge.se/artiklar/stationen-som-forsvann/).

Men faktum är att Huddinge redan 1980 varit först med När-TV i hela riket. Detta år gjordes försök med När-TV i västra Flemingsberg. Projektet var en försöksverksamhet initierad av Närradiokommittén. En projektledare anställdes och utrustning betalades av kommun. Utbildning av funktionärer genomfördes, bl a med hjälp från Dramatiska Institutet. Anledningen till att man valde just Flemingsberg berodde dels på tekniska förutsättningar, men också för att området ansågs som ett socialt problemområde, vilket framgår av artikeln ur Dagens Nyheter från november 1980 härintill. Tv-tablån till höger är en av de första. (Klicka på bilderna för att göra dem större).TV 300006

TV 400007Programmen kom sedan att produceras av områdets föreningar som dock redan från starten hade svårt att avsätta folk till verksamheten. Vad som hände med När-TV satsningen när projektet avslutades har jag inte kunnat utröna. Någon som minns och vet besked? Kommentera då gärna eller skicka ett mail på adressen till höger.

På bilden nedan syns bl a projektledaren Madeleine Bergh (nr 2 till höger om TV:n) och Arthur Wadman, centerledare och kommunalråd (längst till höger). Fotograf Stig Almqvist 1980. TV-tablån är en av de första.

TV 100004


Kvarnbergsskolan får ansiktslyftning

kberg 300003Den som har haft vägarna förbi Kvarnbergsskolan har sett att det är en stor renovering/ombyggnad på gång. Vi läser på skolans hemsida att en rad tillfälliga paviljongmoduler har monterats upp och ställts på skolgården som en följd av detta. Gamla Kvarnbergare anar genast oråd och minns den närmast permanenta paviljong som tidigare stod mot Östergårdsvägen. Nåväl ombyggnaden är säkert välbehövlig och efterlängtad.

Kvarnbergsskolan (eller Stuvstagårdsskolan som den benämndes under projekteringen) invigdes 7 september 1958 av ecklesiastikminister Edenman. Skolan var avsedd för cirka 1000 elever inom enhetsskolans högstadium men plats gjordes redan från starten för det då planerade försöksgymnasiet som drog igång 1960. Om detta kan ni läsa i ett tidigare inlägg från 30 maj 2013. Invigningen bevistades av diverse fint folk, inte minst från våra vänorter Lyngby-Taarbaek, Helsinge och Askim. Middag intogs efteråt på restaurang Udden och långväga gäster inkvarterades på hotell Malmen.

Skolinvigningar stod som spön i backen under 1950-talet och det var inte alltid rikspressen uppmärksammade dessa. För invigningen av Kvarnbergsskolan var emellertid både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på plats. Ni kan läsa en artikel ur den senare tidningen härintill (klicka för att förstora). Bilderna från skolan, som är ritad av K.W. Ottesen, är från tiden. Interiörbilden från aulan är tagen av Ragnar Larsson; på vykortet finns ingen uppgift om fotograf.

kberg 200002 kberg 100001


Samebyn i Paradiset

same200010Paradisets skogar i Hanveden är Huddinges största sammanhängande skogsområde och anses vara länets äldsta boplats. Området har sitt förpliktande namn efter torpet Paradiset som idag fungerar som raststuga och som startpunkt för ett flertal vandringsleder inom Hanvedens skogsområde. En av dessa vandringsleder heter Sameslingan och utgör en ca 5 km lång vandring bland annat i anslutning till sjöarna Trehörningen och Långsjön (inte att förväxlas med sjöarna med samma namn i Stuvsta/Snättringe).  Sameslingan heter så för att det tidigare fanns ett sameläger vid sjön Trehörningen. Vid området där Ugglekojan ligger finns de sista resterna av de en gång stolta planerna på ett samiskt centrum, till stor del skapat av eldsjälen Aslak Partapuoli. Drivande i tillkomsten var Same Siita, en förening för samer i förskingringen som bildades redan på 1940-talet. På 1950-talets mitt fick föreningen arrendera marken kring Trehörningen av dåvarande ägaren Stockholms Stad. Numera tillhör marken Huddinge Kommun. Man började därefter planera för en sameby med plats för kåtor, kyrkkåta, visthusbod, brunn och en samlingsstuga m m. Särskilt många av dessa byggnader kom inte till och 1970-talet markerar en nedgångsperiod i verksamheten. Till slut revs det förfallna samelägret 1994.

same300011Vill ni läsa mer om samelägret rekommenderas en fyllig historik från Föreningen Paradiset Hanvedens vänners hemsida (http://www.paradiset-hanveden.se/his.html). På hemsidan kan ni också läsa mer om Paradisets historia och om vandringslederna i området.

Bilderna är tagna ur en broschyr från 1960-talet, hämtade ur Föreningen Paradiset Hanvedens vänners arkiv som finns bevarat i kommunarkivet. Som synes vajar grannkommunens flagga på flaggstången. Pressklippet är ur Aftonbladet 28 april 1967. Som vanligt går det att klicka på bilderna för att förstora.

same4


Stjärnhusen på Domarvägen

domar 200004När Huddinge kommun uppmärksammade Arkitekturåret 2001 med boken 1900-talsarkitektur i Huddinge – att bygga för ljus, luft och frihet, var stjärnhusen på Domarvägen ett självklart inslag. Planeringen av bebyggelsen på Centralklippan påbörjades 1948 och 1951 stod den del av området som utgjordes av stjärnhusen klar. Arkitekter var Bengt Romare och Georg Scherman som hade arkitektkontor ihop. (Jag är nästan säker på att det är Romare som ritat Domarvägen).

Stjärnhusbebyggelse var på modet under 40-50-talet. Förebilder fanns bland annat i Gröndal och i bostadsområdet Rosta strax utanför Örebros innerstad, där över 1300 bostäder i stjärnhus byggdes. På Domarvägen byggdes knappt 200 lägenheter. Stjärnhusen gav ljusa lägenheter med ljusinsläpp från flera håll och inte minst vindskyddade utemiljöer som bildar mindre gårdsrum i det större gårdsrummet mellan huskropparna. Läget på klippan är också anslående, nuförtiden heter bostadsrättsföreningen Gräddhyllan. En promenad till Domarvägen rekommenderas!domar100003

Bilderna ovan och nedan visar Domarvägen under planering och i färdigt skick. Fotograf är som vanligt  Ragnar Larsson. Tidningsklippet är hämtat ur Aftontidningen 1951. Alla bilder går att klicka på för att förstora.

Vill ni läsa mer om bebyggelsen på Centralklippan och om stadsplanering i Huddinge under 1900-talet rekommenderas Anna Micro Johanssons bok Strävan efter ett ordnat samhälle – Stadsplanering i Huddinge 1900-1960. Boken finns att låna på biblioteket.

domar 500007 domar 400006 domar 300005