Skodon åt de fattiga

Skor1 Ibland kan det som först verkat anspråkslöst, vardagligt och lite trist i själva verket rymma information som öppnar upp mot det förflutna.

Så är fallet med ett litet, ganska medfaret räkenskapshäfte som finns i kommunarkivet. Boken utgör en Redovisning för den del af hundskattemedlen som blifvit anslagen till skodon åt fattiga skolbarn. Boken är förd mellan åren 1880 och 1891. Instucket mellan sidorna finns några kvitton och erkännanden om mottagna medel. Inte mer än så, lätt att ignorera. Här får vi bland annat veta att änkan Lindbladhs flicka fått ett par kängor för 4.25 och likaledes har ett par barnkängor tilldelats Carlströms barn i Flemingsberg. De årliga inköpen uppgår till ca 25 par. De flesta skorna har distribuerats ut till skolor som Kyrkskolan, Wårby-, Balingsta-, Ågesta-, Länna- och Lisma skolor. Där saknas namn på mottagarna.

Skor2

1871 kom fattigvården närmare att regleras av kommunalstämman. Man beslöt sig då för att täcka fattigvårdens utgifter genom att ta ut skatt med 50 öre för varje mantalsskriven mansperson och 25 öre för varje mantalsskriven kvinnoperson. Ett reglemente upprättades och det beslutades att kommunalnämnden (motsvarande dagens kommunstyrelse) skulle vara fattigvårdsstyrelse och besluta i fullmäktiges ställe. Först på 1910-talet tillkom en särskild fattigvårdsnämnd och 1917 en barnavårdsnämnd.Skor3

Möjlighet att ta ut skatt för hundar har förekommit i socknar och kommuner sedan 1860-talet då ett riksdagsbeslut medgav att skatt med högst 5 kr per år och hund kunde tas ut. Dessa influtna pengar har genom åren används till diverse ändamål. Till exempel till medel för kråkors dödande som framgår av ett tidigare inlägg på Backspegeln (1/10 2012).

Bilden nedan är tagen utanför skolan vid Snickarkrogen i Vårby kring sekelskiftet 1900, fotograf okänd. Som vanligt är det bara att klicka på bilderna för att förstora dem.

vårbyskola00001


Sportlov förr och nu

fiske00004Sportlovet står för dörren. Eller Vinterlovet som det stundom hetat i Huddinge.

Lovet har sitt ursprung i det kokslov som dåvarande Bränslekommissionen införde under 2:a världskriget i syfte att spara på uppvärmningen av skolorna. Lovet minskade också risken för infektionsspridning i skolorna under den kritiska senvintern. Snart kom olika aktiviteter att anordnas för de sysslolösa barnen. Fokus låg från början på vintersport, antingen genom utövande i hemorten eller genom resor till de svenska fjällen eller vintersportorterna. Senare har inslagen utvecklats i riktning mot mer allmänna fritidsaktiviteter (också inomhus) och inte enbart sport. Bara genom att studera utbudet från kommunen i de vinterlovsprogram (varav några visas nedan) kan man skönja breddningen. 1967 var det mycket idrott och då vintersport i synnerhet på programmet. Snötåget avgick tisdag och torsdag med destination Högbyn (utanför Fagersta). Om man i stället studerar 1984 års motsvarighet Vinterlovspalatsen är inriktningen snarare mot kulturupplevelser som Cirkus, Mora Träsk, TV-skola, disco, teater och bio. Som en extra bonus kan den med designintresse studera utvecklingen av broschyrernas layout

Vem killen är på bilden högst upp vet vi inte. Inte om den är tagen inom en sportlovsaktivitet, av vem, när och var heller. Men fin är den! Alla bilder går att klicka på för att göra dem större.

Här kan ni läsa mer om årets program: Sportlov 2015

Lov6800001Lov8400003Lov7400002


Vårby – bildminnen från förr

vårby bildminnen00001Att Huddinges vagga stod i Vårby kan man med visst fog säga. Men den utställning som för närvarande pågår på Segeltorps bibliotek innehåller främst fotografier från åren 1890-1930, när Vårby var landsbygd med Vårby Gård som självklar centralpunkt. Ni kan läsa mer om utställning och arrangemang om ni klickar på affischen härintill.

Utställningen togs ursprungligen fram av Barnskonstmuseet i Vårby bibliotek under fjolåret och materialet är till stor del hämtat ur kommunarkivets samlingar. Utställningen avslutas redan 6 mars, så passa på!

Backspegeln  bidrar med en annons signerad Vårby Aktiebolag tryckt på baksidan av 1926-års upplaga av Polislagen, utgivare C C Sporrong & Co. Kanske hoppades man på så vis få en större polisiär närvaro i området?

Om Vårby har vi skrivit många gånger på denna sida, 19/11 2013  om Vårby Gård t.ex. Använd sökfältet för att leta vidare.

vårby bildminnen00002


Karta över Stuvsta

Karta Stuvsta00013I dagens inlägg tittar vi lite närmare på en karta över Stuvsta, sannolikt från mitten av 1940-talet. Man skulle ju gissa att mycket i denna del av Huddinge är sig likt men jämför man med en karta från idag har ändå mycket förändrats. Av anmärkningarna nere till höger kan vi sluta oss till att Kynäsområdet är under exploatering. Jag rekommenderar starkt att ni klickar på kartan och studerar den mer i detalj. Har ni en modern karta tillhands kan jämförande studier göras. Många vägar har bytt namn, andra har kommit till och del har försvunnit. Stora delar av området mellan Kynäs och Stuvsta Gård är ännu obebyggt. Västergårdsvägen bara en liten krok. Notera särskilt Huddingevägens gamla sträckning ner mot nuvarande Huddinge centrum. Den sista biten motsvarar ju dagens Kommunalvägen.

Bilden här nedanför visar en gatuvy från Segersminne, närmare bestämt Fågelvägen. Fotograf är Ragnar Larsson och bilden är tagen 1955.seger

Dessutom visar vi en favorit i repris. Redan i juni 2013 visade vi denna knappt tio minuter långa reklamfilm från Stuvsta Fastighets AB, som finns i kommunens arkiv. Bolaget bildades 1910 i syfte att stycka av och sälja tomter tillhörande Stuvsta Gård för egnahemsbebyggelse. I filmen (som är från 1928) möter vi ett ungt par i jakt på boende. Efter ett utsiktslöst sökande i den omoderna innerstaden styr man ledd av en reklamaffisch mot framtidssamhället i municipen Stuvsta. Kommunikationerna är utmärkta får vi veta. Fördelaktiga ekonomiska kalkyler förevisas, jämförelser görs med boende i staden. Som om inte detta vore nog delges vi det något förbryllande argumentet att just Stuvsta är idealiskt för barn på grund av sin (unika?) blandning av barr- och lövskog!

Vill ni läsa mer om Stuvsta rekommenderas Hans Björkmans två bildmättade böcker från 2010 om Stuvsta väster respektive öster om Huddingevägen. Dessa finns bl a att köpa i kommunens reception.