Ögonblick – Fotografier ur Karin Boyes liv

Fullersta Gård visas fram till 15 februari en fotoutställning om Karin Boye som består av bilder som Boyekännaren Pia-Kristina Garde skänkt till kommunen. Utställningen berättar om de människor som stod Boye nära och bilderna skildrar henne själv: ”tillsammans med familj, vänner och kärlekar”. På gården finns även den permanenta installationen ”Klädd i resdräkt” som innehåller Karin Boyes egna teckningar, möbler, fotografier, litteratur och korrespondens.

fullersta-gard-ogonblick-karin-boye Karin Boyes anknytning till Huddinge är ju ganska begränsad. Under några ungdomsår på 1910-talet bodde hon med familjen i Huddinge, innan studierna tog henne till Uppsala.

1927 flyttar man slutligen från kommunen efter faderns död. Björkebo00012Tiden i Huddinge kan ändå sägas vara formativ. Högst upp i en kammare alldeles under taket tillkom en del av de dikter som skulle inrymmas i författarens debutsamling Moln (1922).  I år är det 100 år sedan familjen flyttade in i  villan i Solgård, ungefär där Sjödalsgymnasiet nu står. Adressen var Tvärvägen 7 och huset döptes snart till villa Björkebo.

Huset är dessvärre sedan länge rivet och det är ont om foton på Björkebo. Bilden härintill är tagen ur en bok och togs nog ursprungligen på 60-talet strax före hela härligheten revs.  Högst upp syns fönstret till kammaren. Mannen som skymmer utsikten är Bo Setterlind. (Klicka på bilden om du vill ha den större). Bilden på Boye ovan är hämtad ur utställningen.


Bostadsbyggande och befolkning

pressklipp byggAtt det byggs för lite i Sverige är välkänt. 96 av de 100 kommuner som ökat mest i antal invånare sedan 2006 möter inte bostadsmarknadens behov. Detta enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB) i fjol. Föga hedrande hamnar Huddinge i denna undersökning näst längst ner på listan i Stockholms län på hur mycket kommuner bygger i förhållande till sin befolkningsökning. Visserligen verkar en vändning vara på gång, men vad det kan bero på och om detta är tillräckligt ska vi inte diskutera här, utan bara konstatera att det såg annorlunda ut för jämnt 50 år sedan.

Av artikeln härintill (ni kan klicka på den för att göra den större), införd i Svenska Dagbladet 30 januari 1965 framgår att Huddinge då var den vid sidan av Stockholm största producenten av bostäder i länet. Vilka som skulle bo i alla dessa nya bostäder är lätt att föreställa sig när man tar del av den befolkningsprognos som presenteras i det andra pressklippet, denna gång från Stockholmstidningen i november 1965 (också denna bild går att göra större). Enligt prognosen skulle Huddinge de närmaste 25 åren öka sin befolkning till ca 110 000 invånare. Facit visar att Huddinge 1990 i själva verket hade knappt 74 000 invånare. Nu har det gått femtio år sedan prognosen och vi har ännu inte nått upp till 110 000 men är som bekant på god väg …
pressklipp 1990

Bilden från Loftvägen i Skogås nedan är från 1975 och är tagen av Ateljé Weloks.

Loftvagen-Skogas-2


TV-veckan 1954

radio1Satt ni möjligen bänkade framför Kalle Anka och Karl Bertil Jonsson på julafton? Inte det? I dessa tider när TV-apparaten inte längre är den lägereld kring vilken vi samlas, ung som gammal och tittandet i realtid alltmer minskar, kan det vara på sin plats att påminna om hur det en gång var och att man i Stuvsta Centrum kunde se TV redan 1954, två år innan den officiella starten.

Hur kommer nu sig detta? Jo, 17-25 maj 1954 sändes Sandrews TV-vecka och det kan sägas vara starten för televisionen i Sverige. TV-veckan var ett försök till kommersiell television årtionden innan den svenska publiken fick se kommersiell TV igen. TV-veckan sammanföll med de politiska diskussioner som fördes om framtiden för mediet och som så småningom ledde fram till beslutet i riksdagen i maj 1956 om att införa det nya mediet i Radiotjänst. Beslutet resulterade i en kanal som sände några timmar om dagen vilket gav den en unik position som bärare av gemensamma erfarenheter.

Stuvsta RadioDiskussionen som fördes var att filmbolagen var de som hade erfarenhet av produktion av rörliga bilder, något som radion inte hade. Men filmbranschen, och framförallt biografägarna, var måttligt intresserade av television.

Utifrån pressuppmärksamhet och tittarantal var TV-veckan en stor framgång även om den inte övertygade riksdagen. Vad som gjorde veckan till en stor händelse var spridningen av TV-apparater på offentliga platser: i skyltfönster hos radiohandlarna, varuhus, restauranger och biograffoajeer. Totalt gav polisen 72 tillstånd för publika visningar och antalet TV-apparater utspridda på dessa platser uppgick till drygt tusen. Åtminstone en av dessa syns på klippet ur Vårdkasen, nr 6 1954, högst upp på sidan. Ur samma tidning har vi också hämtat annonsen från Stuvsta Radio som enligt egen uppgift var Huddinges enda specialaffär för radio och television (klicka på bilden för att göra den större).

 


Välkomna till Backspegeln!

Välkomna till Huddinge kommuns historieblogg Backspegeln. På den här platsen ska vi uppmärksamma Huddinges historia i stort och smått med hjälp av arkivhandlingar, fotografier, pressklipp m m. Har ni synpunkter på inlägg vore det kul om ni ville skriva en kommentar. Har ni förslag på vad vi ska skriva om – hör av er till redaktören på mailadressen härintill!

Som synes finns här en hel del äldre inlägg. De kommer från en gammal blogg som heter Huddinge 150 som skrevs framför allt under 2013 med anledning av kommunernas 150-årsjubileum.

Bilden nedan visar en utsikt över Sjödalen med kyrkan mitt i byn. Tagen någon gång på 1950-talet av en brandman från gamla brandstationens slangtorkartorn.

valkommen2