Utsikt från ett tak

Långt nere i kommunarkivets gömmor hittade vi en serie negativ på bilder tagna till största delen från gamla brandstationens tak eller en brandstege. Skicket är inte det bästa, bilderna är repiga och lite felexponerade men ändå av mycket stort historiskt värde. De utgör tillsammans ett 360 graders panorama över Sjödalen och Fullersta som det såg ut då. Vi visar ett urval nedan, som de är, utan förskönande insatser.

Är det någon som vet mer om bilderna? De är troligen tagna kring 1955, men vem är fotografen och i vilket sammanhang togs de?

bild 24

bild 16

bild 17

bild 14

bild 6

bild 10


Solförmörkelse över Fullersta 1914

LAR 285
Den 21 augusti 1914 inträffade en solförmörkelse som var synlig i stora delar av Sverige. Eftersom månens bana lutar i förhållande till jordens bana , blir det solförmörkelse endast när banplanen skär varandra samtidigt som månen passerar. Detta sker med ett knappt halvårs mellanrum och resulterar i att månens skugga faller över delar av jorden. En solförmörkelse kan vara partiell eller total beroende var på jorden man befinner sig. I vissa delar av Norrland lär förmörkelsen varit i det närmaste total men här i Stockholmstrakten var den partiell. I Stockholm har det inte varit någon total solförmörkelse sedan den 3 maj 1715, och nästa totala solförmörkelse i Stockholm inträffar inte förrän den 24 mars 2927.

Bilden ovan från Fullersta Gård är ur Ragnar Larssons bildarkiv som finns i kommunens samlingar. Ni har kanske sett den förut men den är så fin att den tål att repriseras. Den korta lilla filmsekvensen från Gustaf Adolfs torg är hämtad från SVT Play.


Tågsammanstötning 1908

SJÖ10400004Med anledning av det urspårade tåget mellan Stuvsta och Huddinge tidigare i veckan vill Huddinge 150 påminna om den stora tågsammanstötningen år 1908. Ur Hembygdsföreningens årsskrift 1979-1980 citerar vi ur Lars E. Erikssons artikel om Huddinge station:

Den 19 september 1908 inträffade en olycka i kurvan norr om bangården, där dubbelspåret inte var färdigt. Ett godståg till Stockholm skulle stanna på stationen och där möta ett snälltåg till Malmö. Föraren av godståget uppmärksammade inte stoppsignalen utan passerade stationen varefter tågen kolliderade. Tre passagerare och en konduktör skadades och de materiella skadorna uppgick till 210 000 kronor. Resenärerna togs om hand på stationen, där E. G. Gustafsson Gavenius då var stins.

Att händelsen var av vikt visas av de två vykorten som är hämtade ut kommunens bildarkiv. Fotografiet visar arbetet med uppröjningen på spåret mellan stationen och Döda bron.

SJÖ10300003