Senaste nytt: Tropisk djurpark planerad vid Orlången

Kontrafaktisk historieskrivning är sådan som målar upp vad som kunde ha hänt om inte om varit emellan. Onekligen är det spännande att tänka sig hur det skulle sett ut vid Orlången om  planerna på en väl tilltagen tropisk djurpark vid Sundby Gård blivit verklighet. Vid Lännavägen planerades parkering med plats för 5000 bilar! Läs och begrunda pressklippet hämtat från Dagens Nyheter den 17 februari 1960 nedan. Varför det inte blev något av har jag inte kommit fram till ännu, men som bekant invigdes 1965 Kolmårdens Djurpark …


”Medel som anslogos för kråkors dödande”

Ur Ordinarie Kommunalstämmans protokoll, den 26 oktober 1913:

§4

Herr A. Åbergs vid föregående stämma väckta förslag om ersättning af kommunens medel för dödande af kråkor företogs till behandling och anmälde ordförande att enl Landstingets beslut en premie af 15 öre af landstingsmedel utgår för hvarje dödad kråka. Herr Åberg anförde härtill att detta belopp måste anses för lågt så väl med hänsyn till den skada som af kråkorna förorsakas som på grund af svårigheten att åtkomma desamma. Föreslog därför att utöfver förenämnda belopp 10 öre pr styck skulle utbetalas af kommunens medel och att det måtte tagas under öfvervägande huruvida icke äfven ersättning för ägg kunde utgå. För att täcka häraf uppkommande utgifter hänvisade han till höjande af hundskatten. Från 5 till 10 kronor per styck. Herr Bång ansåg att de medel som anslogos för kråkors dödande borde utgå efter gemensam grund.

Efter någon diskussion beslöt stämman hänskjuta dessa förslag till Kommunalnämnden


Kommunstyrelsens (kommunalnämndens) ordföranden genom tiderna

I samband med 1862 års kommunalförordningar ersattes sockennämnden av en kommunalnämnd i Huddinge. Den förste ordföranden var kaptenen C. A. Odelberg och kommunalnämnden hade sju ledamöter. Arvodet till kommunalordföranden, vars förtroendeuppdrag i sig var oavlönat, var från år 1862 femtio riksdaler riksmynt  om året som skulle räcka till arvode åt skrivare och räkenskapsbiträde. År 1971 ersattes begreppet kommunalnämnd med kommunstyrelse.

Kommunalnämndens och från 1971 kommunstyrelsens ordföranden i Huddinge:

Axel Lindberg, – 1890
Karl af Schmidt, 1890-1891
Victor Hammarborg, 1891-1901
Axel Berg, 1902-1908
Emil Andersson, borgerlig samling, 1909-1914, Stuvsta
Gideon Hydén, borgerlig samling, 1915-1921, Sjödalen/Fullersta
J.R. Nyborg (S), 1922-1923, Sjödalen/Fullersta
Wilgot Blixman (S), 1924-1947, Sjödalen/Fullersta
Nils Eliasson (S), 1948-1963, Sjödalen/Fullersta
Carl Lundberg (S), 1963, Stuvsta
Henry Ericson (S), 1964-1973, Sjödalen/Fullersta
Arthur Wadman (C), 1974-1976, Sjödalen/Fullersta
Hjalmar Söderström (S), 1977-1979, Vårby
Seved Petrén (M), 1980-1982, Sjödalen/Fullersta
Ulla-Britt Larsson (S), 1983-1985, Sjödalen/Fullersta
Seved Petrén (M), 1986-1991, Sjödalen/Fullersta
Jan Hjertsson (M), 1992-1994, Flemingsberg
Rolf Carlsson (S), 1995-1998, Stuvsta/Snättringe
Jan Hjertsson (M), 1999-2002, Stuvsta/Snättringe
Bo Trygg (M), 2002, Segeltorp
Ann-Marie Högberg (S), 2003-2006, Flemingsberg
Bo Trygg (M), 2007-2008, Segeltorp
Daniel Dronjak Nordqvist (M), 2009- , SegeltorpHuddinge kommunalhus

Huddinge kommun firar 150-årsjubileum 2013. Det tänkte vi uppmärksamma i denna blogg – med både stort och smått och mycket bilder från förr.

I och med 1862 års kommunalförordningar lades grunden för dagens kommunsystem i Sverige. Reformen innebar att det tidigare förvaltningsorganet socknen ersattes med två olika sorters kommuner. Dels den borgerliga- och dels den kyrkliga kommunen;  bägge med skilda organ och med skilda uppgifter. Reformen trädde i kraft 1/1 1863.

Vi börjar med en bild på det tjusiga kommunalhuset. Arkitekten heter Sture Frölén och det hela stod färdigt 1948. Frölén har även ritat flerfamiljshusen på intillliggande Arrendatorsvägen vilket ger området en viss enhetlighet.

Bilden är tagen av Hans Malmberg och är från tiden – observera att klockans visare ännu ej är på plats!