Allt under ett tak

När nu kommunen utreder möjligheten att samla förvaltningarna i ett gemensamt kommunhus vill Huddinge 150 påminna om när det senast begav sig. Den 23 september 1966 invigdes den nya förvaltningsbyggnaden, liksom den gamla ritad av Sture Frölén, denna gång i tidstypisk mexitegeldräkt. Tidningsfotot ovan är ur Aftonbladet den 23/9, ( det var på den tiden händelser som inträffade på förmiddagen kom med i samma dags kvällstidning!) I artikeln nedan, (om ni klickar på den blir den större), med kommunalrådet Henry Ericson  konstateras det att hela den kommunala förvaltningen utom hälsovården och arbetsförmedlingen nu ryms under ett tak. Detta stod att läsa i Stockholms-Tidningen den 19 november 1965. Slutligen fotografiet längst ner är från 1978 och är taget av Stig Almqvist.


Under bar himmel

Ser att Huddinge Hockey nästa gång spelar i Björkängshallen den 24/10. För motståndet står Nyköping. Serien är division 1D. Tänk ändå när detta spel idkades under bar himmel, med eleganta vårdkaseförsedda matchtröjor i ylle och med klubbor med raka blad!

Bilden är troligen från tidigt 60-tal, tagen på isbanan nedanför Huddinge kyrka. Fotografen är med säkerhet Gilbert Ljungqvist.Senaste nytt: Tropisk djurpark planerad vid Orlången

Kontrafaktisk historieskrivning är sådan som målar upp vad som kunde ha hänt om inte om varit emellan. Onekligen är det spännande att tänka sig hur det skulle sett ut vid Orlången om  planerna på en väl tilltagen tropisk djurpark vid Sundby Gård blivit verklighet. Vid Lännavägen planerades parkering med plats för 5000 bilar! Läs och begrunda pressklippet hämtat från Dagens Nyheter den 17 februari 1960 nedan. Varför det inte blev något av har jag inte kommit fram till ännu, men som bekant invigdes 1965 Kolmårdens Djurpark …


”Medel som anslogos för kråkors dödande”

Ur Ordinarie Kommunalstämmans protokoll, den 26 oktober 1913:

§4

Herr A. Åbergs vid föregående stämma väckta förslag om ersättning af kommunens medel för dödande af kråkor företogs till behandling och anmälde ordförande att enl Landstingets beslut en premie af 15 öre af landstingsmedel utgår för hvarje dödad kråka. Herr Åberg anförde härtill att detta belopp måste anses för lågt så väl med hänsyn till den skada som af kråkorna förorsakas som på grund af svårigheten att åtkomma desamma. Föreslog därför att utöfver förenämnda belopp 10 öre pr styck skulle utbetalas af kommunens medel och att det måtte tagas under öfvervägande huruvida icke äfven ersättning för ägg kunde utgå. För att täcka häraf uppkommande utgifter hänvisade han till höjande af hundskatten. Från 5 till 10 kronor per styck. Herr Bång ansåg att de medel som anslogos för kråkors dödande borde utgå efter gemensam grund.

Efter någon diskussion beslöt stämman hänskjuta dessa förslag till Kommunalnämnden