Kommunstyrelsens (kommunalnämndens) ordföranden genom tiderna

I samband med 1862 års kommunalförordningar ersattes sockennämnden av en kommunalnämnd i Huddinge. Den förste ordföranden var kaptenen C. A. Odelberg och kommunalnämnden hade sju ledamöter. Arvodet till kommunalordföranden, vars förtroendeuppdrag i sig var oavlönat, var från år 1862 femtio riksdaler riksmynt  om året som skulle räcka till arvode åt skrivare och räkenskapsbiträde. År 1971 ersattes begreppet kommunalnämnd med kommunstyrelse.

Kommunalnämndens och från 1971 kommunstyrelsens ordföranden i Huddinge:

Axel Lindberg, – 1890
Karl af Schmidt, 1890-1891
Victor Hammarborg, 1891-1901
Axel Berg, 1902-1908
Emil Andersson, borgerlig samling, 1909-1914, Stuvsta
Gideon Hydén, borgerlig samling, 1915-1921, Sjödalen/Fullersta
J.R. Nyborg (S), 1922-1923, Sjödalen/Fullersta
Wilgot Blixman (S), 1924-1947, Sjödalen/Fullersta
Nils Eliasson (S), 1948-1963, Sjödalen/Fullersta
Carl Lundberg (S), 1963, Stuvsta
Henry Ericson (S), 1964-1973, Sjödalen/Fullersta
Arthur Wadman (C), 1974-1976, Sjödalen/Fullersta
Hjalmar Söderström (S), 1977-1979, Vårby
Seved Petrén (M), 1980-1982, Sjödalen/Fullersta
Ulla-Britt Larsson (S), 1983-1985, Sjödalen/Fullersta
Seved Petrén (M), 1986-1991, Sjödalen/Fullersta
Jan Hjertsson (M), 1992-1994, Flemingsberg
Rolf Carlsson (S), 1995-1998, Stuvsta/Snättringe
Jan Hjertsson (M), 1999-2002, Stuvsta/Snättringe
Bo Trygg (M), 2002, Segeltorp
Ann-Marie Högberg (S), 2003-2006, Flemingsberg
Bo Trygg (M), 2007-2008, Segeltorp
Daniel Dronjak Nordqvist (M), 2009- , SegeltorpHuddinge kommunalhus

Huddinge kommun firar 150-årsjubileum 2013. Det tänkte vi uppmärksamma i denna blogg – med både stort och smått och mycket bilder från förr.

I och med 1862 års kommunalförordningar lades grunden för dagens kommunsystem i Sverige. Reformen innebar att det tidigare förvaltningsorganet socknen ersattes med två olika sorters kommuner. Dels den borgerliga- och dels den kyrkliga kommunen;  bägge med skilda organ och med skilda uppgifter. Reformen trädde i kraft 1/1 1863.

Vi börjar med en bild på det tjusiga kommunalhuset. Arkitekten heter Sture Frölén och det hela stod färdigt 1948. Frölén har även ritat flerfamiljshusen på intillliggande Arrendatorsvägen vilket ger området en viss enhetlighet.

Bilden är tagen av Hans Malmberg och är från tiden – observera att klockans visare ännu ej är på plats!