Backhoppning i Huddingebacken

Så här inför tysk-österrikiska backhopparveckan vill Huddinge 150 påminna om Huddinges stolta traditioner på området. Huddingebacken låg vid Skidbacksvägen (!), ungefär bakom nuvarande Storängshallen. Villorna i överkanten på Ragnars Larssons bild från sent 1920-tal finns fortfarande kvar. Området där backen anlades hade skänkts till Huddinge Municipalsamhälle 1926 av häradshövdingen Pripp med villkoret att det skulle användas till friluftsändamål. Omedelbart fick den då alldeles nybildade Huddinge Skidklubb dispositionsrätten till området och arbetet med Huddingebacken påbörjades. Invigningen avhölls redan samma år.

Backbild

I pressklippet från 1931 nedan, med teckning av W Nyström, omtalas en tävling så sent som 19 april detta år där hisnande 17,5 meters hopplängd uppnåddes! Klippet är taget ur Skidklubbens arkiv – från vilken tidning det är klippt är oklart.

BackartikelHuddinge kommunvapen: ”Gillas Gustaf”

Huddinge kommunvapen fick kunglig fastställelse den 28 november 1947 och syftar på en vårdkase, som troligen stod på Vikingaberget i nuvarande Vårberg eller på Korpberget i nuvarande Vårby gård. År 1974 registrerades vapnet hos Patent- och registreringsverket enligt den nya lagstiftningen till skydd för kommunala vapen.  Huddinges vapen är ritat av formgivaren Folke Arström. Blasoneringen, eller vapenbeskrivningen, lyder: ”I fält av guld en på ett blått treberg stående, svart, brinnande vårdkase med röd låga.”

Nedan kan ni se i tur och ordning själva granskningsbeviset från Riksheraldikerämbetet, originalvapnet med Gustaf V godkännande på samt två ratade vapenförslag.

DOC301112-30112012084737-0001

DOC301112-30112012084754-0001

DOC301112-30112012084827-0001

DOC301112-30112012084838-0001


Rapport från Segeltorp

Artikeln till vänster, (du kan klicka på den för att göra den större), är av det mer kuriösa slaget och kan sägas spegla lokalpressens våndor. Nämligen att fylla tidningen med relevant innehåll!

Den närmast metaaktiga texten, (en artikel som till stor del handlar om att det inte finns något att skriva en artikel om), är hämtad ur lokalbladet Huddinge Tidning 22 augusti 1924. Vi vet inte särskilt mycket om denna publikation, annat än att den startade året innan och att redaktionen bestod av Axel Gilljam och Sven Boye.

Å andra sidan kan man kanske säga att den väl speglar den lantliga idyll Huddinge en gång var. Den i texten omhuldade fjärdingsman Berglund har vi dessvärre inte hittat någon bild på, men väl på en av hans kollegor vid Huddingepolisen. Bilden nedan är på polisman Carl Sjöberg från en fest i Fullerstaparken 1930. Fotograf är Ragnar Larsson.


Får man svära på biblioteket?

I höst har på huvudbiblioteket invigts ett Retrobibliotek med tisdstypisk inredning och tidstypisk litteratur. Dessutom hålls flera intressanta föreläsningar. Mer står att läsa här på bibliotekets blogg: http://retrobiblioteket.wordpress.com/

Detta initiativ tycker vi på Huddinge 150 givetvis är alla tiders och vill bidra med följande insändare hämtad ur Vårdkasen nr 8 1963. Är det möjligen någon som känner till ”torsdagstanten”?


Huddinges organisation över tiden

Huddinge kommun har varit påfallande intakt under dess 150-åriga historia. Där andra kommuner har slagits samman eller delats har Huddinges gränser förblivit i stort sett oförändrade. Visst, det har ganska nyligen folkomröstats om delning av kommunen men av detta blev ju som bekant intet. De smärre gränsförändringar som gjorts framför allt i området Vårby/Skärholmen är dock mycket intressanta och förtjänar ett framtida inlägg på Huddinge 150.

Om ni närmare studerar det historiska organisationsschemat nedan kommer ni säkert att se att bilden blir en annan. Man kan se att kommunen tydligt sönderfaller i olika geografiska delar och att detta också stundom återspeglats organisatoriskt.  Mellan 1924 och 1946 hade kommunen sex stycken municipalsamhällen och i modern tid, mellan 1989 och 2002 sju (från 1999 sex) kommundelsnämnder. Klicka på bilden för att göra den större.


Arbetarrörelsen i Flemingsberg

På lördag öppnar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg. Följ länken för att läsa mer: http://www.arbark.se/wp-content/dokument/2012/10/program_invigning.pdf

Flytten har gått från Upplandsgatan inte långt från LO-borgen till nya ändamålsenliga lokaler. Huddinge 150 tycker det är särskilt roligt att en etablerad kulturintitution nu slår sig ner utanför tullarna och dessutom i Huddinge Kommun! För att bidra till festligheterna publicerar vi därför nedanstående bild från en första maj-demostration 1926. Bilden är tagen på Kommunalvägen ungefär i höjd med nuvarande Huddinge centrum och station. Vem som tagit bilden är dessvärre okänt.

 


Allt under ett tak

När nu kommunen utreder möjligheten att samla förvaltningarna i ett gemensamt kommunhus vill Huddinge 150 påminna om när det senast begav sig. Den 23 september 1966 invigdes den nya förvaltningsbyggnaden, liksom den gamla ritad av Sture Frölén, denna gång i tidstypisk mexitegeldräkt. Tidningsfotot ovan är ur Aftonbladet den 23/9, ( det var på den tiden händelser som inträffade på förmiddagen kom med i samma dags kvällstidning!) I artikeln nedan, (om ni klickar på den blir den större), med kommunalrådet Henry Ericson  konstateras det att hela den kommunala förvaltningen utom hälsovården och arbetsförmedlingen nu ryms under ett tak. Detta stod att läsa i Stockholms-Tidningen den 19 november 1965. Slutligen fotografiet längst ner är från 1978 och är taget av Stig Almqvist.


Under bar himmel

Ser att Huddinge Hockey nästa gång spelar i Björkängshallen den 24/10. För motståndet står Nyköping. Serien är division 1D. Tänk ändå när detta spel idkades under bar himmel, med eleganta vårdkaseförsedda matchtröjor i ylle och med klubbor med raka blad!

Bilden är troligen från tidigt 60-tal, tagen på isbanan nedanför Huddinge kyrka. Fotografen är med säkerhet Gilbert Ljungqvist.